• Svenska

Om utlandet Litauen

Konsulär jour

Svenska medborgare kan vid mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp när ambassaden är stängd ringa telefonnummer +370-52685010. När telefonisten talar tryck "0" för att bli kopplad vidare till UD´s konsulära jour i Stockholm.

Här finns för närvarande ingen lokal information. Grundläggande information som gäller för alla länder hittar du via länken här nedanför. Kontakta ambassaden för information om eventuella lokala villkor. Länk till ambassaden hittar du längst ned på sidan.