Meny
  • Svenska

Om utlandet Libyen

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Avrådan

Libyen - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Libyen.

Utrikesdepartementet uppmanar även svenska medborgare att lämna landet.

Senast uppdaterad 29 jun 2020, 15.56

Aktuella händelser

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES och Schengenområdet.

 

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Libyen är allvarligt, situationen förvärras kontinuerligt och risken för terroristattacker och kidnappningar av utländska medborgare är stor.

Ökad instabilitet resulterar tidvis i intensiva strider bland annat i Tripoli och Benghazi samt men även i övriga landet. ISIL kontrollerade tidigare kuststaden Sirte men libyska styrkor har sedan början av 2017 åter kontroll över staden. Utrikesdepartementet avråder tills vidare från alla resor till Libyen och uppmanar även svenska medborgare att lämna landet.

Svenska medborgare uppmanas att göra en egen säkerhetsbedömning kring möjliga utresealternativ samt noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

Sverige har ingen ambassad i Tripoli. Besök vid det svenska honorärkonsulatet i Benghazi ska bokas i förväg via email eller telefon. Frånvaron av svensk diplomatisk närvaro i landet innebär starkt begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en krissituation.

Svenska medborgare i Libyen och anhöriga som har frågor, ombeds kontakta UD:s konsulära enhet via växelnummer till Regeringskansliet: Tel. +46 8-405 10 00 (dagtid) Vid akuta nödsituationer kan jourhavande tjänsteman på UD nås via samma växelnummer  genom att välja lämpligt tonval.

Attacker mot både libyska och utländska mål förekommer. Internationella flygplatser och hamnar har varit föremål för attacker. Resor landvägen till Tunisien och Libyen innebär betydande risker, om så inte sker organiserat och under beskydd.

De internationella flygplatserna, inklusive dessa i Tripoli och Benghazi, kan öppnas och stängas med kort varsel. Resenärer uppmanas kontakta flygbolagen för aktuell information.

Det går att resa ut ur Libyen landvägen till Tunisien, även om gränsen ibland kan hållas stängd. Största vaksamhet måste iakttas under bilresor inklusive gränspassering mellan Libyen och Tunisien.

De svenskar, som trots Utrikesdepartementets reseavrådan och uppmaningen att lämna landet ändå uppehåller sig i Libyen, uppmanas iaktta största försiktighet, löpande följa utvecklingen och de uppmaningar lokala myndigheter ger.

Terrorism

Säkerhetsläget i Libyen är allvarligt, situationen förvärras kontinuerligt och risken för terroristattacker och kidnappningar av utländska medborgare är stor. Ett antal terroristdåd har ägt rum i Libyen sedan 2012.

En attack mot det amerikanska generalkonsulatet i Benghazi ägde rum den 11 september 2012, varvid bland annat den amerikanske ambassadören miste livet. Denna har följts av ett större antal attacker och incidenter, inklusive mot utländska mål, ambassader, konsulat och hotell.

Utrikesdepartementet avråder tills vidare från alla resor till Libyen och uppmanar även svenska medborgare att lämna landet. De svenskar, som trots Utrikesdepartementets reseavrådan och uppmaningen att lämna landet ändå uppehåller sig i Libyen, uppmanas iaktta största försiktighet, löpande följa utvecklingen och de uppmaningar lokala myndigheter ger.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Landet är i stort förskonat från hot av detta slag.

In- och utresebestämmelser

Visering krävs för svenska medborgare. Denna skall erhållas före avresan till Libyen. Vad gäller övriga libyska in- och utresebestämmelse, vänligen kontakta Libyens ambassad.

Adress:
Munkbrogatan 2 
100 55 Stockholm 
Tel: (+46) 8 14 34 35
Fax: (+46) 8 10 43 80 
E-post: libyan.embassy.se@gmail.com

Hälso- och sjukvård

Det lokala hälso- och sjukvårdsläget är svårt på grund av en bristande hälsovårdssektor i landet. Akutsjukvården har stora brister och även för mindre vårdbehov söker sig patienter utomlands. Vatten- och elektricitetsbrist på vissa orter försvårar läget.

Information om Libyen på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Libyen är ett muslimskt land, vilket reflekteras i lokal lagstiftning, lokala traditioner och sedvänjor. Särskild försiktighet, vad gäller klädsel och beteende, rekommenderas under den heliga fastemånaden Ramadan samt vid besök på heliga platser, moskéer etc.

Homosexualitet betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Narkotikabrott bestraffas mycket hårt. Det är vidare strikt förbjudet att införa alkoholhaltiga drycker och produkter i landet. Det råder även förbud mot införsel av fläskkött.

All form av missioneringsverksamhet är förbjuden.

Det är förbjudet att fotografera officiella byggnader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten har tilltagit på senare år. Inbrott och bilstölder allt vanligare.

Trafiksäkerhet

Trafiken är snabb och olycksfrekvensen hög. Bilkörning efter mörkrets inbrott samt på landsbygden är förknippat med särskilda risker. Frånvaron av fungerande akutsjukvård bör även beaktas. 

Resa i landet

Eftersom UD avråder från alla resor till Libyen, kan inskränkningar i reseförsäkringen förekomma. Kontrollera med försäkringsbolaget vilka regler som tillämpas!

Läs på UD:s webbplats om vad en avrådan innebär

Övriga upplysningar

Det finns ett svenskt honorärt konsulat i Benghazi, där besök måste förhandsbokas via mejl eller telefon.

Consulate of Sweden P.O. Box 2513 Benghazi Libyen

Tel: +218612225116 +218612230430

Fax: +218612225229

E-post:

Svenska medborgare i Libyen och anhöriga som har frågor, ombeds kontakta: UD: s konsulära enhet tel: 08-405 10 00 (dagtid), eller 08-405 50 05 (vardagar utanför arbetstid samt helger)