Meny
  • Svenska

Om utlandet Liberia

Mänsklig säkerhet och frihet från våld

Målen för samarbetsområdet är:

  • Stärkt kapacitet att förebygga och hantera konsekvenserna av sexuellt och könsbaserat våld
  • Stärkta konfliktlösnings- och försoningsinitiativ på lokal och nationell nivå
Senast uppdaterad 21 aug 2018, 17.13