Meny
  • Svenska

Om utlandet Liberia

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Ambassaden påminner om att UD sedan 14 mars avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av det nya coronaviruset, läs mer här.

Undantagstillstånd utlyst

Bekräftade fall av det nya coronaviruset finns också i Liberia. Liberias president, med stöd av parlamentet, utlyste den 9 april undantagstillstånd i hela landet. Detta innebär att alla regioner sedan den 10 april har försatts i karantän – det är inte möjligt att resa mellan regionerna. Montserrado (Monrovia) och Margibi räknas som en karantänsregion.

I regionerna Montserrado, Margibi, Nimba och Grand Kru uppmanas personer också att stanna hemma. Det är endast tillåtet att lämna hemmet för nödvändiga ärenden, t.ex. behov av läkarvård eller för att handla mat. En person per hushåll i max en timme tillåts utföra nödvändiga ärenden i det absoluta närområdet, ansiktsmask är ett krav. I Monrovia råder utegångsförbud mellena kl. 15.00 till 06.00.

Personer som uppvisar symptom (hosta, feber och andningsbesvär) kan komma att placeras i karantän. Ambassaden påminner om att sjukvården och karantänsfaciliteterna i Liberia håller låg standard. Ambassaden kommer ha svårt att bistå svenskar eller nordbor.

Flygplatsen stängd

Sedan den 24 mars är den internationella flygplatsen stängd. Även landgränserna till Sierra Leone, Guinea och Elfenbenskusten är stängd. Ambassaden har bistått svenskar och andra nordbor att lämna landet den 5 april med ett specialflyg som organiserades av Tyskland. Eventuellt planeras ytterligare en flygning.

Svenskar eller andra nordbor som fortfarande befinner sig i Liberia och önskar lämna ombeds kontakta ambassaden per e-post för att anmäla intresse. Uppge namn, personnummer, passnummer, email adress och mobilnummer. 

Ambassaden följer händelseutvecklingen noga och står i kontakt med lokala myndigheter. Svenskar och andra nordbor i Liberia uppmanas följa händelseutvecklingen genom media, följa lokala myndigheters anvisningar samt anmäla sig till Svensklistan. Ladda gärna ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för Liberia för att få viktig information.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Senast uppdaterad 19 maj 2020, 07.16
Ambassadens reseinformation