• Svenska

Om utlandet Liberia

SVERIGES UTVECKLINGSSAMARBETE MED LIBERIA

Det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete med Liberia under perioden 2016-2020 är att bidra till freds- och stadsbyggande. Syftet är att bidra till att stärka de liberianska samhällsfunktionerna och skapa förutsättningar för en fredlig, inkluderande och hållbar utveckling.

Sida ska också bidra till ökad jämställdhet samt en förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Strategin ska omfattar sammantaget 1350 miljoner svenska kronor, varav 1320 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser FBA:s verksamhet.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer