• Svenska

Om utlandet Liberia

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

Målen för samarbetsområdet är:

  • Förbättrade förutsättningar för inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, med fokus på småskaligt och hållbart lantbruk
  • Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi
  • Förbättrade förutsättningar för framförallt kvinnor och ungdomar till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
  • Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel
Senast uppdaterad 21 aug 2018, 17.13