Meny
  • Svenska

Om utlandet Liberia

Korruption och oegentligheter

Om du misstänker oegentligheter eller korruption i ett svenskt biståndssamarbete så kan du rapportera!

Om du misstänker korruption, eller oegentligheter i svenskfinansierade projekt och program kan Sidas utredningsgrupp bistå.

Tipsa genom att klicka på länken nedan
Klicka här

Alla tips och misstankar hanteras och utreds av Sidas utredningsgrupp, e-post: investigation@sida.se

Senast uppdaterad 21 aug 2018, 17.13