• Svenska

Om utlandet Liberia

Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter

Målen för samarbetsområdet är:

Stärkta, effektivare, demokratiskt styrda och mer transparenta institutioner inom statsförvaltningen, inklusive polisen

Stärkt decentraliseringsprocess, inklusive ökat lokalt deltagande och inflytande i politiska processer

Ökat kvinnligt deltagande i politiska processer och strukturer

Genomförd process för ägande- och nyttjanderätt

Sverige stödjer konkreta insatser för att minska förekomsten av sexuellt könsbaserat våld, främja utveckling av regional förvaltning, offentlig finansiell styrning, samordning och uppföljning av Liberias fattigdomsstrategi, reformer inom säkerhetssektorn genom stöd till bl.a. polisen. Ytterligare insatser innefattar stöd till decentraliseringsprocessen och utveckling av det civila samhället.

Senast uppdaterad 21 aug 2018, 17.13