Meny
  • Svenska

Om utlandet Libanon

Aktuella händelser

   

UD avråder från icke-nödvändiga resor utomlands

Svenska UD förlänger avrådan från alla icke-nödvändiga resor utomlands till länder utanför Europa, EES och Schengen till 31 augusti, Libanon omfattas av detta. Detta bland annat för att undvika att svenska resenärer bli strandsatta utomlands, utan möjlighet att ta sig hem till Sverige.  Läs mer på UD:s hemsida.

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan. Normalt gäller inte heller reseförsäkringar om utresa skett under avrådan.  

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige t.o.m. 31 augusti 2020 och lättnader i restriktionerna för fler resenärerInreserestriktioner till Sverige

Regeringen fattade den 2 juli 2020 beslut om ett delvist ändrat och förlängt inreseförbud till Sverige. Mer information finns i länken:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-och-med-den-31-augusti-2020-och-lattnader-i-restriktionerna-for-fler-resenarer/  

Frågor och svar om den tillfälliga lagen hittas även på: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/

 Beslutet innebär bland annat att:

  • Inreseförbudet förlängs till den 31 augusti.
  • Följande länder undantas inreseförbudet från och med 4 juli: Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marocko, Montenegro, Nya Zeeland, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay
  • Kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av i vilket syfte resan görs. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida. 

Fygförbindelser till Sverige 

Information om avgående flyg från Beiruts flygplats fr o m 1 juli t o m 22 juli finns i länken:

https://www.mea.com.lb/english/about-mea/news-and-press-releases/news-and-press-releases/mea-flight-schedule-from-1-till-22-july

Biljetter för dessa flyg bokas direkt på respektive flygbolags hemsida och via www.mea.com.lb 

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på www.swedenaborad.se 

Alla resenärer som transiterar ett EU-land har själv ansvar för att ordna och uppvisa ett personbevis som styrker att resenären har sin hemvist i Sverige. Personbevis kan beställas och skrivas ut på engelska från Skatteverkets hemsida, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1?q=personbevis. Viktigt att utdraget/beviset skrivs ut på engelska (eftersom det inte går att räkna med att gränspolis och flygplatspersonal kan läsa/förstå svenska).

Samtliga resenärer måste kunna uppvisa att hela resan (Beirut-destination- Stockholm/Köpenhamn) är ordnad vid incheckning samt styrka att din/er hemvist är i Sverige.

Information om regler för covid-testing vid inresa i Libanon

Ett obligatoriskt PCR-test genomförs vid ankomst till flygplatsen i Beirut vilket följs upp av ytterligare ett test på utpekad anläggning 72 timmar därefter. Resenären åläggs att bekosta det andra testet själv. Under tiden fram till dess att resultat från de båda testen erhålls är resenären skyldig att isolera sig i hemmet.  

Vid händelse av ett positivt testresultat så fattar det libanesiska hälsoministeriet beslut om åtgärd i det enskilda fallet, vilket kan innebära självisolering i hemmet, karantän på ett av hälsoministeriets särskilt utvalda hotell eller vård sjukhus. Isoleringen ska pågå till dess att resenären testas negativ för covid-19. Samtliga resenärer är skyldiga att ha en försäkring som täcker kostnaderna för vård vid covid-19, samt ett intyg som explicit anger detta vid inresa.

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Demonstrationer i Beirut

I takt med att restriktionerna för Covid-19 gradvis har lyfts och utegångsförbudet senarelagts, har demonstrationer återigen tagit fart. På olika platser i Beirut har detta nyligen lett till våldsamma sammandrabbningar, inklusive skottlossning, mellan olika grupper och mellan ordningsmakt och demonstranter. Demonstrationer med vissa våldsinslag har även förekommit på andra platser i landet såsom Tripoli och Saida på grund av den svåra ekonomiska situationen.

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta stor försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum, respektera utegångsförbudet nattetid, samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter.

Lokal information om Coronaviruset

Hälsoministeriet (Ministry of Public Health) i Libanon uppdaterar kontinuerligt information om läget samt råd och anvisningar på sin hemsida https://www.moph.gov.lb/en. Världshälsorganisationen har också bra information om Covid-19 http://www.emro.who.int/countries/lbn/index.html

Beiruts flygplats öppnade den 1 juli för reguljär trafik, efter att ha varit stängd för reguljär trafik sedan den 18 mars. 

I anslutning till återöppnandet av flygplatsen hävdes det nattliga utegångsförbudet i Libanon.

Gränsen mot Syrien hålls fortfarande stängd. 

Regeringen har beslutat om att förlänga perioden för ”allmän mobilisering” mot covid-19 till den 2 augusti, vilket möjliggör återinsatta restriktioner med kort varsel vid behov.

 

Sjukvården i Libanon bedöms ha begränsad kapacitet att klara av en omfattande smittspridning.

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar som är bosatta eller tillfälligt befinner sig i landet att följa händelseutvecklingen, se till att man har en god försäkring och följa lokala myndigheternas anvisningar. 

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon.

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Generell information om Covid-19

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

  

Senast uppdaterad 02 jul 2020, 20.07