Meny
  • Svenska

Om utlandet Libanon

Aktuella händelser

 

Information om repatrieringsflygningar från Lebanon

Ett extrainsatt Lufthansa flyg från Beirut till Frankfurt planeras den 17 juni

Lufthansa avser erbjuda EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land och som är bosatta i Sverige eller ett EU-land att flyga till Frankfurt den 17 juni för att därifrån samma dag fortsätta resan till Sockholm eller Köpenhamn. Samtliga resenärer måste kunna uppvisa att hela resan (Beirut – Frankfurt – Stockholm/Köpenhamn) är ordnad vid incheckning samt styrka att din/er hemvist är i Sverige.

Planerat flyg (LH 1307) avgår onsdagen den 17 juni från Beirut 03:30, ankomst i Frankfurt 06:45 (lokal tid).

Flygbiljettpris till Frankfurt är 584 USD (i ekonomiklass) och 1500 USD (i businessklass)

Observera att planerat flyg kommer att genomföras om tillräckligt många anmäler sig.

Ambassaden kan inte svara på frågor gällande hur många som har anmält intresse, bokningen eller extra bagage.

All kundkontakt och betalning sker via Lufthansa call center: 00961 1 347 007, söndag-torsdag mellan 09:30-16:00 och tel: 00961 3 439 350 eller 00961 71 539 359, fredag och lördag mellan 09:30-16:00

Ambassaden har inte möjlighet att garantera platser. Den personen som bestämmer sig för resa med Lufthansa har själv ansvar för att boka och betala sin biljett, transport från gränserna Masnaa och Abdoudieh  till Beiruts internationella flygplats samt även för sin vidare fortsatta resa till Sverige. Ambassaden har inte möjlighet att ansvara får något före/under/efter flighten.

För samtliga resenärer behöver ambassaden få ett godkännande på att vi får ge uppgift om namn- och personuppgifter till libanesiska myndigheter. Både flygbolag och libanesiska myndigheter ställer det som krav för samtliga resenärer. Efter att du bokat din flygbiljett vänligen skicka dina uppgifter (namn/passuppgifter/e mail adress) till ambassaden.beirut@gov.se  (Märk mejlet/ärendemening med "Frankfurt 17 juni").

Alla resenärer som transiterar ett EU-land har själv ansvar för att ordna och uppvisa ett personbevis som styrker att resenären har sin hemvist i Sverige. Personbevis kan beställas och skrivas ut på engelska från Skatteverkets hemsida,

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html%23!/valjare/steg1?q=personbevis%20Viktigt%20att%20utdraget/beviset%20skrivs%20ut%20på%20engelska%20(eftersom%20det%20inte%20går%20att%20räkna%20med%20att%20gränspolis%20och%20flygplatspersonal%20kan%20läsa/förstå%20svenska)

Vänligen läs om aktuell resereseinformation för Tyskland:

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/tyskland-berlin/

Svenska medborgare och personer med giltigt uppehållstillstånd i Sverige och som är bosatta i Sverige får resa hem till Sverige under rådande inreseförbud från länder utanför EU. Det är Gränspolisen i Sverige som bestämmer vilka personer som har rätt att resa till Sverige under rådande Corona-tillstånd, mer detaljerad information hittar du här: 

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

 VIKTIG INFORMATION FÖR RESENÄRER FRÅN SYRIEN

 

Ambassaden behöver koordinera inresan till Libanon med libanesiska myndigheter och det är därför viktigt att information om bokad resa till Sverige via Beirut- Frankfurt meddelas ambassaden. Uppgift om fullständigt namn (som anges i passet), personnummer, passnummer, passets giltighetstid och namn på gränsövergången.

Observera att libanesiska myndigheter har begärt att bli informerad om alla inresor till Libanon minst 48 timmar innan inresan ska ske. Inresa vid landgräns och avresa från Beiruts internationella flygplats måste/ska ske samma dag.

 Ambassaden uppmanar svenska medborgare att skicka mail till ambassaden.beirut@gov.se för att få information om eventuella repatrieringsflygningar löpande.

UD avråder från alla resor 

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020.  

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. 
Avrådan gäller fram till den 15 juli 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Lokal information om Coronaviruset

Hälsoministeriet (Ministry of Public Health) i Libanon uppdaterar kontinuerligt information om läget samt råd och anvisningar på sin hemsida https://www.moph.gov.lb/en. Världshälsorganisationen har också bra information om Covid-19 http://www.emro.who.int/countries/lbn/index.html

Libanon har infört ett nationellt hälsonödläge t o m den 7 juni med anledning av det nya Coronaviruset. Flygplatsen, alla hamnar och landgränsövergångar är därför stängda mellan den 18 mars och den 21 juni. Detta kan komma att förlängas.

All offentlig och privat verksamhet är stängd utom mataffärer och apotek. Viss bankservice är tillgänglig. Alla uppmanas hålla sig hemma förutom vid akuta ärenden. Mellan kl. 24.00 och 05.00 råder i princip totalt utegångsförbud förutom vid absolut akuta behov såsom för att uppsöka sjukvård.

Sjukvården i Libanon bedöms ha begränsad kapacitet att klara av en omfattande smittspridning.

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar som är bosatta eller tillfälligt befinner sig i landet att följa händelseutvecklingen, se till att man har en god försäkring och följa lokala myndigheternas anvisningar. 

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon.

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459

 Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Generell information om Covid-19

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Bra information om det internationella arbetet mot coronaviruset ges på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 ---------------------------------------------------

Demonstrationer i Beirut

Fram till det nationella hälsonödläget infördes i mitten av mars hölls regelbundet demonstrationer runtom i Libanon, bl.a. i centrala Beirut. Emellanåt drabbade polis och säkerhetsstyrkor samman med demonstranter bl.a. i centrala Beirut med hundratals skadade som följd. Demonstrationer, även med bilar, har nu inletts på nytt på olika platser i landet, bl.a. på Martyrtorget i Beirut, i Tripoli och i Saida då många libaneser drabbas hårt ekonomiskt. 

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter.

 

 

Senast uppdaterad 02 jun 2020, 21.03