• Svenska

Om utlandet Lettland

Trafiksäkerhet

I städerna bör såväl fotgängare som bilister se upp för bilar som kör fort eller mot rött ljus. Vägarna är ofta i sämre skick än vägarna i Sverige och det finns stor anledning att vara försiktig i trafiken.

År 2019 var Lettland ett av de EU-länder med flest antal dödsolyckor på väg med 68 döda per miljon invånare (Sverige hade 21 döda per miljon invånare 2019).

Trafiken kräver att du är uppmärksam, särskilt som fotgängare. Det är förstås mycket viktigt att se upp för bilar när man korsar en trafikerad gata och att inte gå mot rött. Men man bör också vara observant vad gäller cyklister, eftersom de ofta kör på trottoarerna. Trots att de i första hand ska använda cykelbana (om sådan finns) eller körbana, är det tillåtet att cykla på trottoaren i undantagsfall. En cyklist kan komma snabbt och tyst, och det är därför viktigt att vara uppmärksam.

I Lettland är det obligatoriskt att alltid ha halvljuset påslaget, dag som natt. De generella hastighetsbegränsningarna är; 50 km/h inom tätort och 90 km/h på landsväg och motortrafikled. Bashastigheterna gäller alltid vägar som saknar annan information om hastigheterna. Finns det skyltar som visar hastighet på vägen gäller istället denna och inte bashastigheten.

Det finns ett särskilt system som kallas "Uttalande om samordnad olycka" som används i trafikolyckor när endast två fordon är inblandade i olyckan, båda fordonen är i skick att fortsätta resan och det inte är några personskador. Detaljer om detta finns tillgängliga från försäkringsbolag. Om du inte är bekant med denna praxis, eller om situationen inte överensstämmer med reglerna, så ska man inte försöka flytta en bil som har varit inblandad i en olycka, även om det blockerar vägen, tills polisen ger tillstånd.

Promillegränsen för rattfylleri i Lettland är 0,5 respektive 0,2 för förare med mindre än två års körkortsinnehav. Straffen är höga böter och fängelse. Observera att det enligt lettisk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning när man kör.

Vinterdäck krävs mellan den 1 december och den 1 mars. Enligt lokal lag ska halvljus användas vid all körning, även under dagtid.

Lettiska myndigheter kräver att registreringsbevis i original uppvisas vid gränsen för att ta in ett fordon i landet. Bevis i original behövs för alla typer av registrerade fordon, t ex släp och motorcyklar.

Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för fordonsskatt i Lettland. Om du har ett fordon registrerat i utlandet är du skyldig att betala fordonsskatt. Det finns inte några undantag från regeln (regeln gäller exempelvis även om du är svensk student i Lettland), men du erbjuds att betala en lägre avgift om bilen är tillfälligt registrerad. Redan utfärdade tillstånd kommer inte längre att vara giltiga. För ytterligare information, vänligen kontakta ansvarig myndighet CSDD

Senast uppdaterad 30 jul 2021, 14.01