Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

Aktuella händelser

Reseinformation

Den 3 september fattade Lettlands regering beslut att tillåta direkta resor till de länder där det kumulativa antalet fall av Covid-19 inte överstiger EU:s genomsnittliga antal fall per två veckorsperiod. I nuläget finns direkta transportmöjligheter mellan Lettland och Sverige. Listan av länder uppdateras varje fredag.

Notera att statusen kring tillgängliga flyg- och färjeförbindelser kan ändras med kort varsel. Sök därför alltid information direkt via researrangörernas hemsidor och via de svenska ambassadernas hemsidor i respektive transitland.

Kontakta researrangörer (Airbaltic, Norwegian, StenaLine, Tallink) för mer information.

Självisolering

Resenärer från Sverige ska fortsatt iaktta 10 dagars självisolering. Listan av länder uppdateras varje fredag.

Det är möjligt att resa ut ur Lettland igen före att självisoleringsperioden är slut. Notera att alla som reser in i Lettland måste fylla i en elektronisk blankett som finns på hemsida  covidpass.lv före inresa, dock ej tidigare än 48 timmar innan gränsövergång.

Det är enligt lettisk lagstiftning tillåtet för resenärer från Sverige att mellanlanda i transit i Riga utan att iaktta 10 dagars självisolering. Undersök dock alltid vid transit de lokala reglerna om du har rätt att resa in slutdestinationslandet. Resenärer ska iaktta olika restriktioner på Riga flygplats, se Rigas flygplats hemsida för mer information.

Märk att kravet på självisolering för resenärer från Sverige inte påverkas av ett negativt testresultat för covid-19. För mer information om reglerna om självisolering, se hemsidan Covid19.gov.lv.

Undantag från kravet på självisolering gäller för vissa yrkesgrupper med särskilda uppdrag. Kontakta LIAA för mer information.

Läget i Lettland

Lettland har fortsatt relativt lågt antal smittade jämfört med andra länder i EU/EES-området men en ökning har skett de senaste veckorna. En förordning Epidemiological-Safety-Measures som löpande uppdateras styr den nationella hanteringen.

UD Resklar och svensklistan

Ambassaden uppmanar svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlade och lättillgängliga. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att anmäla sig till Svensklistan.

Var kan jag hitta mer information?

Mer information om läget i Lettland avseende COVID-19 och information från svenska myndigheter och UD kan du läsa här.

Senast uppdaterad 16 okt 2020, 14.56