• Svenska

Om utlandet Lettland

Nationellt ID-kort

Efter 1 januari 2014 är det är inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt ID-kort vid de svenska ambassaderna i Riga.

Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Du ansöker om nationellt ID-kort genom att boka tid vid en passmyndighet i Sverige.

  • Med det nationella ID-kortet kan du sedan 1 juli 2015 resa inom hela EU.
  • ID-kortet kan du även använda som identitetshandling i Sverige.
  • Du ansöker om ID-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass. 
  • Avgift för ID-kortet är SEK 400. 

Information om nationellt ID-kort på polisens webbplats