• Svenska

Om utlandet Lettland

Förnyelse av pass för vuxna i Lettland

En svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om ett nytt pass eller ID-kort på olika sätt:

Vid besök i Sverige

Snabbast och billigast är att ansöka om pass vid ett besök i Sverige. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst. Avgiften är 400 kr för vanligt pass och 400 kr för nationellt ID-kort. Normalt kan du få det färdiga passet eller ID-kortet  efter en vecka. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en  ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och en utlämningsavgift  tillkommer. Det är nödvändigt att i förväg ta kontakt med det passkontor i  Sverige där du avser ansöka om pass för att få besked om vilka dokument som krävs för att styrka identitet och svenskt medborgarskap.  

Information om öppettider med mera finns på Polisens webbplats

På vissa andra svenska utlandsmyndigheter

Efter 1 januari 2014 är det är inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt ID-kort vid de svenska ambassaderna i Riga, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn och Vilnius. Ansökan kan också ske på vissa andra svenska utlandsmyndigheter. Avgiften är ca 1 800 kr. Att få den färdiga  resehandlingen tar mellan två till sex veckor, eftersom passen tillverkas i Sverige och sänds till utlandsmyndigheten. Resehandlingen kan hämtas på en valfri passmyndighet antingen i Sverige eller på en ambassad utomlands.

Två personliga besök

Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt id-kort måste göra två  personliga besök på passmyndigheten. Först för att lämna in ansökan och sedan för att hämta det färdiga passet/ID-kortet. Du kan begära att få hämta ut passet på ambassaden i Riga. En expeditionsavgift tillkommer.