• Svenska

Om utlandet Laos

Reseinformation Laos

Senast uppdaterad 04 apr 2024, 09.50

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Sedan Vietnamkriget ligger fortfarande många UXO, dvs. odetonerade bomber och minor kvar (i framförallt de östra delarna av landet). Plocka inte upp metallskrot och undvik att gå vid sidan av vägar och stigar.

Terrorism

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

In- och utresebestämmelser

För information om in- och utresebestämmelser efterhör med närmaste ambassad, exempelvis Laos ambassad i Stockholm.

Den 27 december 2022 meddelade laotiska myndigheter att resenärer som reser in i Laos inte längre behöver uppvisa vaccinationbevis eller göra PCR-test.

Var noga med att du får en inresestämpel i ditt pass när du reser in i landet. Det har förekommit att stämpeln glömts bort och den resande tvingats betala böter vid utresan då denne inte kunnat bevisa att han/hon rest in lagligt via en gränsstation. Om ett nytt pass har utfärdats måste inresestämpeln överföras för att utresestämpel ska kunna erhållas.

Passet bör vara giltigt i minst sex månader vid inresa till Laos.

Hälso- och sjukvård

För information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Laos, se Folkhälsomyndighetens hemsida eller kontakta din vanliga vårdförmedlare.

I första hand bör sjukvård sökas i Thailand. Särskilt vid resor på den laotiska landsbygden bör försiktighet iakttas. Sjukvården är undermålig i hela landet och det kan ta lång tid att komma till sjukhus i Thailand om man befinner sig i någon av de avlägsna provinserna. Man kan inte heller räkna med att personalen på sjukhusen i provinserna talar engelska.

Sjukhus i Vientiane

Mahosot Hospital
Quai Fa Ngum
Tel: +856 (0)21 21 40 22, +856 (0)21 21 39 03 

Setthathirath Hospital
Khamphengmuang Road
Donkoi Village
Tel: +856 (21) 330 374
Sjukhuset ligger utmed T4 Rd.

Sjukhus på andra sidan den thailändska gränsen
Vientianes närmaste sjukhus på den thailändska sidan är Wattana Hospital i Nong Khai. Sjukhuset har enligt uppgift möjlighet att möta upp med ambulans vid bron. Tel: +66 (0)42  42 16 50.

Den som behöver akutvård i Thailand rekommenderas ringa personalen vid gränsposteringarna och förbereda akut sjukevakuering.
Gränsposteringen på Laos-sidan nås på tel: +856 (0)21- 81 20 35.
Gränsposteringen på den thailändska sidan nås på tel:  +66 (0)42 42 0244blobid1.png. Glöm inte passet!

Polio
Polio-utbrott förekommer. Rekommendationen från World Health Organization (WHO) är att ha ett fullgott vaccinationsskydd mot sjukdomen.

Denguefeber
Denguefeber, ett virus som sprids via myggor, förekommer i hela landet. Besökare uppmanas uppsöka sjukvård  vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.  Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.   

Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida 
Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Malaria
Malaria är ett virus som sprids via myggor. Läkemedel i förebyggande syfte rekommenderas vid besök i skogsklädda bergsområden och på landsbygden. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. 

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Rabies
Rabies är en allvarlig virussjukdom som finns bland däggdjur och kan överföras till människa genom saliv eller bett. Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att undvika klappa hundar, katter och andra däggdjur.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Bär alltid på giltiga legitimationshandlingar. Avsaknad av sådana kan leda till höga böter. 

Utomäktenskapliga sexuella relationer mellan en utlänning och en laotisk medborgare är enligt laotisk lag förbjudna. Straffet för detta är dryga böter och i vissa fall också fängelse.

Den svenska ambassaden i Bangkok kan hjälpa dig att komma i kontakt med advokat om du blir anhållen, men kan inte hjälpa dig att komma ut ur fängelse. Du har rätt till att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Vientiane eller den svenska ambassaden i Bangkok om du blir anhållen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det är ovanligt att svenskar i Laos utsätts för grova brott. De senaste åren har kriminaliteten dock ökat. Personrån är bland de brott som ökat mest. Turister kan få sina väskor ryckta eller länsade på pengar och värdehandlingar. Var noggrann med hur du förvarar ditt pass. Ett gott råd är att alltid ha ett par kopior på passet - samt kopior på viseringen till Laos - som förvaras i olika väskor.

Den som hyr cykel eller moped bör aldrig lägga väskan i korgen framför sig, eftersom det förekommer att motorburna väskryckare plockar åt sig det som ligger där.

Antalet våldsbrott har ökat, men är fortfarande ovanliga.

Både innehav och nyttjande av alla typer av narkotika, även lättare narkotika såsom marijuana, är straffbelagt. Straffen för narkotikabrott är stränga. Smuggling av narkotika är ett av de brott som kan leda till dödsstraff. Var noga med att inte bära okända personers bagage genom tullen samt att alltid ha din egen packning under uppsikt.

På vissa utav de populära turistmålen är tillgången till droger stor. Maträtter och drinkar som på menyerna omnämns som "special" eller "happy" kan innehålla okänd mängd av hallucigena och skadliga preparat som har orsakat allvarlig sjukdom och död.

Var skeptisk om du erbjuds ett jobberbjudande som är ”för bra för att vara sant”. Många unga lockas till Sydostasien med jobb, stängs in, utsätts för tortyr och tvingas utföra nätbedrägerier. För mer information se Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Trafiksäkerhet

Flera olyckor med "speed boats" har inträffat på floderna i de norra delarna av landet. Särskilt under torrtiden har det hänt att dessa båtar har kolliderat med stenar och grund, vilket har orsakat olyckor, ibland med dödlig utgång.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS International. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Resa i landet

Medtag kopior på pass och visum. Det underlättar mycket ifall passet skulle bli stulet. Blir du bestulen behöver du vända dig till lokal polisstation, till turistpolisen samt till immigrationspolisen i Vientiane för att få ut en fullständig polisanmälan.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer