• Svenska

Om utlandet Kuwait

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 09 apr 2024, 15.01

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten i Kuwait ligger på en internationellt sett relativt låg nivå.

Det interna säkerhetsläget i Kuwait är generellt sett gott. Stora demonstrationer förekom under hösten 2012, framförallt riktade mot regeringen och delar av parlamentet. Demonstrationerna handlade främst om inrikespolitiska problem och har inte präglats av antivästliga stämningar. Mindre demonstrationer förekom under sommaren 2014. Besökare uppmanas icke desto mindre undvika demonstrationer och folksamlingar, samt att noga följa utvecklingen via massmedier och instruktioner från landets myndigheter om säkerhetsläget förändras.

Utvecklingen i regionen kan påverka säkerhetssituationen i Kuwait såtillvida att antivästliga strömningar kan förstärkas i vissa kretsar. ISIL har tagit på sig ansvaret för självmordsattacken mot Imam Sadiq moskén i Kuwait den 26 juni 2015, som riktades mot shiiter.

Resor till och från Irak via Kuwait: Det har förekommit problem för svenska medborgare av irakiskt ursprung vid resa till och från Irak via Kuwait. Sverige har ingen egen diplomatisk representation i Kuwait och kan därför i praktiken endast ge ytterst begränsad konsulär service till de svenska medborgare som besöker landet.

Terrorism

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda sin hemsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda hemsidan som en informationskälla.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv, orkaner och övriga naturkatastrofer bedöms vara låg. Miljörelaterade hot, till exempel konsekvenserna av olyckor på oljefält eller i raffinaderier, kan inte uteslutas.

In- och utresebestämmelser

Särskilda inresebestämmelser

Sedan den 27 juni 2022 har Kuwait slutat utfärda besöksvisum till Kuwait. Inför en resa till Kuwait rekommenderas resenärer att kontakta Kuwaits närmaste ambassad för mer information om möjligheter att resa in i landet.

Kuwait kräver inte vaccinationsintyg, PCR-test eller likvärdigt för inresa i landet. 

Allmänna inresebestämmelser

Vid inresa i Kuwait skall passet vara giltigt i minst sex månader. Provisoriska pass accepteras inte för inresa i Kuwait, däremot för resa ut ur landet. Reseregler kan ändras på kort varsel.

Svenska medborgare som reser till Kuwait måste ha ett giltigt visum. Turistvisum kan erhållas vid ankomsten till flygplatsen. Den som reser med ett pass som innehåller viseringar och stämplar från Israel riskerar att nekas inresa i Kuwait.

För mer information om visum, var vänlig kontakta Kuwaits ambassad i Stockholm.

Adress: Embassy of Kuwait Banérgatan 37 100 55 Stockholm Telefon: +46-(0)8-450 99 80

Införsel av alkohol och fläskprodukter samt av läkemedel, som kan betraktas som narkotiska preparat, är förbjuden. Detta gäller även läkemedel (inklusive psykofarma) utskrivna av läkare.

Tänk även på att inte ta med publikationer (tryckt eller i annan form) som kan anses ha osedligt innehåll/bildmaterial. Även regimkritiska publikationer kan beslagtas.

Hälso- och sjukvård

Lokala restriktioner m a a Covid19

Kraven på munskydd har lättats och är endast på frivillig basis. Om du har symtom kvarstår dock kravet på munskydd. För senaste uppdateringarna läs mer här

Kontaktuppgifter till vårdinrättningar finner du på Hälsoministeriets hemsida.

Sjukvård i Kuwait

Sjukvården i Kuwait håller god internationell klass vad gäller utbildningsnivå, utrustning och medicin. Välsorterade apotek med engelskspråkig personal finns. Det är dock viktigt att ha en fullgod reseförsäkring som även omfattar hemtransport vid allvarlig sjukdom.

Livsmedelshygienen i butiker och restauranger är god.

Lokala lagar och sedvänjor

Det kuwaitiska samhället är en blandning av västerländska influenser och djupt rotade lokala traditioner. Islam är den klart dominerande religionen, även om annan religionsutövning är tillåten. Kvinnors frihet är jämfört med övriga regionen stor, och västerländskt levnadssätt är i mångt och mycket möjligt. Homosexualitet betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitetet i Kuwait är låg. Det är möjligt att röra sig fritt i Kuwait City under dygnets alla timmar.

Trafiksäkerhet

Kuwait City är anpassat till biltrafik. Tillgång till bil är ofta en förutsättning, eftersom det kan vara svårt att ta sig fram med allmänna transportmedel. Vägnätet i Kuwait håller hög klass. Trafiken kan dock vara tät och trafikolyckor är relativt vanliga.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/reserad-for-olika-lander/asien/kuwait/