Meny
  • Svenska

Om utlandet Kuwait

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 08 jan 2020, 08.17

Aktuella händelser

 

Regional händelseutveckling

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Irak är säkerhetsläget svårbedömt i hela regionen. Ambassaden följer utvecklingen nära. Svenskar i Förenade Arabemiraten, Kuwait och Bahrain bör hålla sig uppdaterade via medier, lokala myndigheter och ambassadens reseinformation.

Registrera dig på svensklistan!

Svenskar uppmanas att anmäla sig på svensklistan

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Det interna säkerhetsläget i Kuwait är generellt sett gott.

Stora demonstrationer förekom under hösten 2012, framförallt riktade mot regeringen och delar av parlamentet. Demonstrationerna handlade främst om inrikespolitiska problem och har inte präglats av antivästliga stämningar. Mindre demonstrationer förekom under sommaren 2014.

Besökare uppmanas icke desto mindre undvika demonstrationer och folksamlingar, samt att noga följa utvecklingen via massmedier och instruktioner från landets myndigheter.

Utvecklingen i regionen kan påverka säkerhetssituationen i Kuwait såtillvida att antivästliga strömningar kan förstärkas i vissa kretsar. ISIL har tagit på sig ansvaret för självmordsattacken mot Imam Sadiq moskén i Kuwait den 26 juni 2015, som riktades mot shiiter.

Resor till och från Irak via Kuwait: Det har förekommit problem för svenska medborgare av irakiskt ursprung vid resa till och från Irak via Kuwait. Sverige har ingen egen diplomatisk representation i Kuwait och kan därför i praktiken endast ge ytterst begränsad konsulär service till de svenska medborgare som besöker landet.

Terrorism

Det råder ett förhöjt terrorhot i Kuwait. Extrema islamistgrupper har tidvis givit sig till känna i landet. Hot och varningar har förekommit. Den nationella säkerhetstjänsten har skördat framgångar i att bekämpa dessa grupper. 26 juni 2015 genomfördes emellertid ett självmordsattentat mot den shiitiska Imam Sadiq moskén som krävde närmare 30 dödsoffer och dryga 200 skadade. ISIL har tagit på sig ansvaret för dådet.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv, orkaner och övriga naturkatastrofer bedöms vara låg. Miljörelaterade hot, till exempel konsekvenserna av olyckor på oljefält eller i raffinaderier, kan inte uteslutas.

In- och utresebestämmelser

Vid inresa i Kuwait skall passet vara giltigt i minst sex månader. Provisoriska pass accepteras inte för inresa i Kuwait, däremot för resa ut ur landet.

Svenska medborgare som reser till Kuwait måste ha ett giltigt visum. Turistvisum kan erhållas vid ankomsten till flygplatsen. Den som reser med ett pass som innehåller viseringar och stämplar från Israel riskerar att nekas inresa i Kuwait.

För mer information om visum, var vänlig kontakta Kuwaits ambassad i Stockholm.

Adress: Embassy of Kuwait Banérgatan 37 100 55 Stockholm Telefon: +46-(0)8-450 99 80

Införsel av alkohol och fläskprodukter samt av läkemedel, som kan betraktas som narkotiska preparat, är förbjuden. Detta gäller även läkemedel (inklusive psykofarma) utskrivna av läkare.

Tänk även på att inte ta med publikationer (tryckt eller i annan form) som kan anses ha osedligt innehåll/bildmaterial. Även regimkritiska publikationer kan beslagtas.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Kuwait håller god internationell klass vad gäller utbildningsnivå, utrustning och medicin. Välsorterade apotek med engelskspråkig personal finns. Det är dock viktigt att ha en fullgod reseförsäkring som även omfattar hemtransport vid allvarlig sjukdom.

Livsmedelshygienen i butiker och restauranger är god.

MERS-CoV:

Sedan 2012 har ett antal fall av Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) upptäckts och registrerats i Kuwait.

För ytterligare information om MERS-CoV hänvisas till WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Bl a. rekommenderas följande försiktighetsåtgärder:

  • Tvätta händerna ofta
  • Ät väl genomstekt eller kokt      mat, skölj och tvätta grönsaker och frukt väl, undvik opastöriserade      produkter
  • Undvik kontakt med djur, i      synnerhet kameler

Zikavirus:

Hittills har inga fall av Zikavirus rapporterats från Kuwait.

Läs mer om Zikavirus hos den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Lokala lagar och sedvänjor

Det kuwaitiska samhället är en blandning av västerländska influenser och djupt rotade lokala traditioner. Islam är den klart dominerande religionen, även om annan religionsutövning är tillåten. Kvinnors frihet är jämfört med övriga regionen stor, och västerländskt levnadssätt är i mångt och mycket möjligt. Homosexualitet betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitetet i Kuwait är låg. Det är möjligt att röra sig fritt i Kuwait City under dygnets alla timmar.

Trafiksäkerhet

Kuwait City är anpassat till biltrafik. Tillgång till bil är ofta en förutsättning, eftersom det kan vara svårt att ta sig fram med allmänna transportmedel. Vägnätet i Kuwait håller hög klass. Trafiken kan dock vara tät och trafikolyckor är relativt vanliga.