• Svenska

Om utlandet Kuba

Pass för vuxna i Kuba

För att ansöka om pass eller ID-kort behöver du boka en tid och personligen komma till ambassaden. Se även till att du uppfyller alla krav och har med dig alla nödvändiga dokument.

Följande dokument krävs vid ansökan

För att kunna ta emot din ansökan krävs att du har med dig följande vid din inbokade tid: 

 1. Boka tid genom att maila till visa.havanna@gov.se och märk e-post med PASS. Ange i e-post följande: 
  • Tre st datum när du kan komma till ambassaden för att ansök om pass
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Svenska personnummer 
  • Passnummer
  • E-post 
  • Mobilnummer
  • Telefonummer till boende i Kuba 
 2. Ifylld blankett. Ladda ner på svenska eller engelska, fyll i och skriv ut. Måste göras innan din bokade tid. (Fylls i av ALLA. Inga undantag):
 3. Du måste personligen komma till ambassaden 
 4. Tidigare svenskt pass/ID-handling, gällande eller utgånget: 
  • Tidigare pass ska medtas, om passet ej är giltigt krävs även annan giltig fotolegitimation.
  • Om du aldrig haft ett svenskt pass tidigare, ta med dokument från Skatteverket där person- eller samordningsnummer framgår.
  • Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation.
  • Kubanska pass accepteras som giltig fotolegitimation.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av ambassaden.
  • Finns ingen giltig id-handling (varken svensk eller utländsk) måste någon intyga din identitet och du bör då kontakta ambassaden innan besöket.
 5. Bevis om svenskt medborgarskap (gäller endast om du fått svenskt medborgarskap genom ansökan eller anmälan)
 6. Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas
 7. Beslut om bibehållande av medborgarskap efter 22 års ålder. (Obs gäller endast svenskar som fötts utanför Sverige och aldrig har bott i Sverige. Läs mer om att förlora eller behålla medborgarskap. )

Obs alla handlingar i ansökan måste vara originalhandlingar. Ytterligare handlingar kan begäras vid behov.

Betalning

Betala avgiften motsvarar SEK 1 600. Betalning görs på ambassaden kontant i Euro. Ambassaden kan ej ta emot kortbetalning, banköverföring, faktura eller förskottsbetalning. 

Leveranstid & utlämning

Efter att ansökan har blivit godkänd tar det cirka 4-6 veckor för passet att levereras till ambassaden. Vi kan inte garantera leveranstiden. När passet har kommit kontaktas du av ambassaden för att boka in utlämning. Vårdnashavare måste komma personligen för att hämta barnets pass.

Giltighetstid

För barn över 12 år och för vuxna gäller de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. 

Blanketter