• Svenska

Om utlandet Kuba

Förnyelse av pass för vuxna i Kuba

Svenska pass kan förnyas trots att giltighetstiden gått ut. Om passet inte är giltigt krävs dock att annan giltig fotolegitimation även medtas. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Kubanska pass accepteras som giltig fotolegitimation. Följande gäller för en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass:

• Personlig inställelse vid ambassaden i Havanna. Boka tid genom att maila ambassaden.havanna@gov.se
• Foto för ditt nya pass tas på ambassaden
• Tidigare pass ska medtas. Om passet inte är giltigt krävs även annan giltig fotolegitimation. Se Polisens hemsida för information om giltig fotolegitimation. Kubanska pass accepteras som giltig fotolegitimation.
•  Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av ambassaden.
• Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd/registreringsbevis i bosättningslandet uppvisas.
• Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
• Avgift för passet betalas på plats i samband med ansökan. Ambassaden kan bara ta emot kontakt betalning i CUP.

Aktuell avgift för pass finner du här.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.
När ditt pass är klart får du ett mail som bekräftar att passet kommit till ambassaden. Passet måste hämtas ut personligen av passökanden.
Ta alltid med dig tidigare pass när du hämtar ditt nya. Är det förra passet förlorat tar du med dig den fotolegitimation du uppvisade i samband med ansökan.


Svenska medborgare kan enligt nya passlagen som trädde i kraft 15 april 2016 beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Blankett passansökan/Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
Blankett vårdnadshavares medgivande