• Svenska

Om utlandet Kosovo

Konsulära avgifter

Ambassaden tar endast emot Euro i kontanter.  

Provisoriskt pass: 169 Euro (1800 SEK)

Utlämnande av pass som utfärdas av annan myndighet: 19 Euro (200 SEK)

Legalisering av dokument/intyg: 19 Euro (200 SEK)

Körkort: 42 Euro (450 SEK)

Utlämnande av körkort betalt i Sverige: 19 Euro (200 SEK)

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer