• Svenska

Om utlandet Kosovo

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Ambassaden kan hjälpa till att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall.

Sjukvård
I en nödsituation ringer du 92 för polisen eller 93 för brandkåren. Sjukhuset ligger i det som kallas the Hospital Area i Pristina. Tel: 038-500 600.
För smärre skador kan du vända dig till en privat klinik som heter Galaxy och ligger i området Pejton, på Bill Clinton-gatan (på andra sidan polis­station 4). Tel: 038-551 383. Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, vid hemtransport eller då annan akut sjukvårdsinsats behövs, ska kontakt tas med SOS Interna­tional i Köpenhamn eller Euro-Alarm. De kan nås 24 timmar/dygn.

SOS International i Köpenhamn
Tel: +45-70 10 50 50
Fax: +45-70 10 50 56
E-post: sos@sos.eu
Hemsida: www.sos.dk

Euro-Alarm
Tel: +45-70 10 90 50
Fax: +45-70 10 90 60
E-post: assist@euro-alarm.dk
Hemsida: www.euro-alarm.dk

SOS-International, Euro-Center & Falck Global Assistance
Om du har tecknat en reseförsäkring eller har en vanlig hemförsäkring och råkar ut för sjukdom, skada, stöld eller annat ska du så fort som möjligt ta direktkontakt med ditt försäkringsbolags alarmcentral, SOS-International, Euro-Center, Falck Global Assistance eller Gouda. De kan ge aktiv hjälp genom att hålla direktkontakt med sjukhus och läkare och arrangera sjuktransport med mera.

Alarmcentralerna är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Av ditt försäkringsbrev eller servicekort framgår vilken alarmcentral som ditt försäkringsbolag anlitar. Om ej, kontakta försäkringsbolaget för besked.

SOS International A/S
Adress: Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg
Tel: +45 70 10 50 55
Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.eu
Hemsida: http://www.sos.dk/

Falck Global Assistance
Adress: Mejerivägen 9, Box 44024 SE-100 73 Stockholm
Tel: + 46 8 587 717 17
Fax: + 46 8 505 939 13
E-post: fga@falck.com
Hemsida: http://www.falckglobalassistance.com/

Euro-Center
Adress: Krizikova 36a CZ-186 00 Prag 8
Tel: +420 221 860 330
Fax: +420 221 860 100
E-post: holding@euro-center.com
Hemsida: www.euro-alarm.cz

Goudas Alarmcentral
Adress: A.C Meyers Vænge 9 2450 København SV Danmark
Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se
Hemsida: http://www.gouda-rf.se

Allvarligt sjuk eller skadad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer