• Svenska

Om utlandet Kosovo

Ekonomiskt nödställd

Ambassaden kan ge råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp.

Vad kan du inte få hjälp med?

  • valutaväxling och annan bankservice.
  • betalning av skulder, böter eller borgen.

Överföring av pengar till Kosovo
Det snabbaste sättet att överföra pengar till Kosovo är att be någon i Sverige sända pengar via Western Union, som har kontor över hela Kosovo. På www.westernunion.com finns en lista över deras samtliga kontor.

Från vissa länder är det möjligt att skicka pengar online så att man inte behöver vänta på bankens öppettider. Du får då en kod av den som sänder pengar som du tillsammans med din ID-handling behöver för att få ut pengarna. Om du ha förlorat ditt pass bör den som skickar pengar informera Western Union om detta.

Ekonomisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer