• Svenska

Om utlandet Kosovo

Dödsfall

Om en svensk avlider utomlands, kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga, dels med att ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring arrangerar normalt försäkringsbolaget hemtransport av den avlidne, och i det fall det saknas försäkring, får hemtransporten bekostas av anhöriga. Ambassaden kan inte bevilja lån för sådana kostnader.

Dödsfall utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer