• Svenska

Om utlandet Komorerna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 03 maj 2024, 08.31

Aktuella händelser

Väder

En cyklon (Adam) kan komma att beröra Komorerna. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa utvecklingen samt ta del av generella råd vid extrema väderfenomen. 

Säkerhetsläget

Ambassaden vill uppmana svenskar som befinner sig i landet att undvika demonstrationer och folksamlingar, iaktta stor försiktighet samt följa direktiv och säkerhetsinformation från lokala myndigheter. Ambassaden uppmanar till försiktighet och mycket god säkerhetsplanering vid eventuella förflyttningar, även i Moroni. 

Allmänna säkerhetsläget

Unionen Komorerna har en historia av militärkupper, väpnad konflikt och politisk oro. Komorerna gör anspråk på grannön Mayotte, som är under franskt styre. Emellanåt förekommer rapporter om anti-franska stämningar på Komorerna.

Svenska resenärer uppmanas undvika folksamlingar och politiska sammankomster samt iaktta generell vaksamhet och hålla sig uppdaterad via lokala medier om den lokala utvecklingen i landet.

Undvik att ta bilder av officiella byggnader, särskilt som tillhör militär och polis.

Vulkanen Karthala på ön Grand Comore är aktiv och ett nytt utbrott kan ske utan förvarning. Läs mer under 'Naturförhållanden och katastrofer'. 

 

Lokal media:

La gazette des Comores

Al-Watwan

Terrorism

Komorerna har inte utsatts för terroristattacker men på grund av den rådande globala risken för urskillningslösa terroristattacker på allmänna platser, särskilt de som besöks av utländska resenärer, kan terrorism inte uteslutas. Svenska resenärer uppmanas att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns samt följa myndigheternas råd och anvisningar. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. 

Naturförhållanden och katastrofer

Komorerna ligger i cyklonbältet och kan påverkas av cykloner under den varma och nederbördsrika perioden mellan november och april.

Karthala-vulkanen nära Moroni på Grande Comore har utbrott med jämna mellanrum, senast i januari 2007. Vulkanen är aktiv och resenärer bör informera sig väl om situationen lokalt innan man planerar att besöka ön. Lokala myndigheter avråder från att vandra vid kratern och dess närhet samt att övernatta vid vulkanen. 

In- och utresebestämmelser

Visum krävs och kan erhållas vid ankomsten till den internationella flygplatsen Prince Said Ibrahim (HAH). Passet måste ha minst tre månaders kvarvarande giltighetstid. Kontrollera aktuell information om visering via Komorernas ambassad i Paris i god tid innan avresa.

Hälso- och sjukvård

Hälsovården är mycket begränsad på alla tre öar. Vatten- och eltillförsel är föremål för många avbrott som kan påverka sjukhus och andra offentliga tjänster.

Malaria och kolera är vanligt i Komorerna. Använd endast kokt eller buteljerat vatten och undvik is i drycker. Om du lider av diarré under ett besök i Komorerna ska du omedelbart söka läkarvård.

Du bör iaktta normal försiktighet för att undvika exponering för HIV/AIDS.

Du bör kontakta läkare/vaccinationscentral innan du reser till Komorerna och se till att du har ett fullgott vaccinationsskydd.

Ambassaden rekommenderar att man kontrollerar med sitt försäkringsbolag innan resan vilken typ av medicinsk assistans de kan erbjuda på Komorerna.

Lokala lagar och sedvänjor

Komorerna är ett muslimskt land. Iakttag respekt för lokala traditioner och seder, särskilt under den heliga månaden ramadan. 

Homosexualitet är straffbart enligt lag och kan medföra fängelsestraff upp till fem år.

Narkotikasmuggling och innehav av narkotika är allvarliga brott, vilket kan leda till långa fängelsestraff, böter och utvisning.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i Komorerna är låg, men du bör vidta vanliga försiktighetsåtgärder mot fickstölder och rån.

Sjörövare är ett allvarligt hot i Adenviken och Indiska oceanen, även om omfattningen av dessa problem har minskat under senare tid. Kapningar har inträffat utanför Moçambiques kust. Segelbåtar är särskilt sårbara.

Trafiksäkerhet

Du kan använda antingen ett svenskt körkort eller ett internationellt körkort, i upp till tre månader. På Grande Comore finns det vägar av rimlig standard, men många andra vägar är i dåligt skick. Trafikolyckor är vanligt förekommande, både på de bättre och sämre vägarna. Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken.

Efter den dödliga flygolyckan på ön Mohéli i januari 2022 kan du inte resa mellan de tre öarna med flyg. Att resa mellan öarna med färja bör i möjligaste mån undvikas, särskilt med fartyg som är klart överbelastade, i dåligt skick eller inte har flytvästar ombord. Överlastade färjor har kapsejsat i komoriska vatten, ibland med betydande förluster av liv.

Försäkringsskydd

Ambassaden rekommenderar att man tecknar en heltäckande reseförsäkring om man planerar att resa till Komorerna. 

Övriga upplysningar

Kontanter är det viktigaste betalningsmedlet för varor och tjänster i Komorerna. Några hotell och restauranger accepterar vissa utländska valutor (framför allt Euro). Endast enstaka hotell accepterar kreditkort (framför allt Visa) för betalning av räkningar. Bankkort fungerar sporadiskt i vissa uttagsautomater i Moroni. Banktjänster är mycket begränsade på de andra öarna.

Ambassaden uppmanar svenskar, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla sin vistelse i landet hos Sveriges ambassad i Nairobi.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer