• Svenska

Om utlandet Kina

Handelsfrämjande

För att värna om svenska intressen i Kina har handels- och investeringsfrämjande hög prioritet på ambassaden. Den ekonomiska utvecklingen i Kina skapar både möjligheter och utmaningar för svenskt näringsliv. Kina är Sveriges viktigaste marknad i Asien. Landet har en central roll som bas för svenska företag för produktion och inköp, men även forskning och utveckling förläggs i ökande utsträckning till Kina.

Många affärsbeslut i Kina kräver någon form av myndighetskontakt. Ambassaden agerar ofta ”dörröppnare” i förhållande till kinesiska myndigheter och försöker då lyfta fram svenska företag som goda exempel på hur företag kan bidra positivt till samhället. Syftet med detta är att ge svenska företag kontaktytor och i förlängningen direkta affärsmöjligheter.

Ambassadens handelsfrämjande består i vardagsfrämjande och projektorienterat främjande. Vardagsfrämjandet består i stöd, som assistans vid företagskonsulära fall och rådgivning, till svenska företag. Det projektorienterade främjandet utarbetas och genomförs i samarbete med övriga svenska officiella aktörer i Kina (Business Sweden, Visit Sweden och generalkonsulaten i Shanghai och Hongkong). Tillsammans går denna grupp organisationer under namnet Team Sweden in China.

Främjandet sker inom strategiska områden, där Sverige har särskild kompetens samt där marknadsförutsättningar finns i Kina. I dagsläget arbetar ambassaden särskilt aktivt med tre områden för att uppnå ökad svensk export till Kina: miljöteknik, hållbara transportlösningar, hälsovård och livsvetenskaper samt livsmedel. Därtill bidrar ambassadens CSR-center med att främja hållbart företagande i Kina.