• Svenska

Om utlandet Kina

Anmäla handelshinder

Att hjälpa svenska företag med stöd och råd vad gäller handelshinder är en av ambassadens viktigaste uppgifter.

Vad är handelshinder?

Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan vara:

  • Åtgärder som strider mot gällande handelsavtal
  • Oklar lagstiftning eller svårhanterlig byråkrati
  • Politisk inblandning i olika ärenden eller rättsliga processer.

För handelshinder som påträffas utanför EU/EES gäller främst Världshandelsorganisationens (WTO) regler om icke-diskriminering, men även de frihandelsavtal som EU ingått med tredje land. I vissa fall kan även bilaterala investeringsskyddsavtal vara aktuella.

Underbyggt av ambassadens årliga enkät om svenska företags situation i Kina så har ambassaden en pågående dialog med kinesiska myndigheter om relaterade frågor genom det så kallade Blandkommissionsmötet.

Har du eller ditt företag stött på handelshinder?

Då är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till ambassaden och ange:

  • Datum
  • Namn/Företag
  • Bransch
  • Vilket problemet är.

Mer information

Kommerskollegium

Business Sweden

Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Läs mer