• Svenska

Om utlandet Kina

Förnyelse av pass för vuxna i Kina

Vid förnyelse av pass för vuxna krävs följande:

 • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet).
 • Ifylld blankett Uppgifter för utredning av svenskt medborgarskap
 • Giltigt pass ska medtas. Om passet inte längre är giltigt ska annan giltig svensk ID-handling medtas. (Har du ingen giltig svensk ID-handling måste du ha med dig någon som kan styrka din identitet.)
 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
 • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas (t.ex. visum, nationellt id-kort m.m.)
 • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas (t.ex. utländskt pass).
 • Avgift för passet, som motsvarar SEK 1600 i lokal valuta och betalas  kontant. Vid generalkonsulatet i Shanghai kan du betala avgiften med kort och Alipay.

   Vänligen observera att samtliga handlingar/dokument ska vara i original.

   Redan utfärdade pass är giltiga till det giltighetsdatum som står i passet.

   Boka tid för passansökan

   Ambassaden tar emot besökare för konsulära ärenden på onsdagar kl. 9.00-12.00 efter tidsbokning

   Läs mer och boka tid för passansökan vid generalkonsulatet i Shanghai här: Pass och ID-kort Shanghai.