Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Förnyelse av pass för vuxna i Kina

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet).

  • Tidigare pass ska medtas. Om passet inte längre är giltigt ska annan giltig fotolegitimation medtas.

    Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats

  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.

  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.

  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1600 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer