Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Ansökan om pass för barn under 18 år i Kina

Svenska pass och nationella ID-kort är biometriska, det vill säga resehandlingen innehåller ett datachip med personuppgifter, digitalt foto av passinnehavaren och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-kort). För barn under 6 år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag för skyldighet att lämna fingeravtryck.

Uppgifterna i den svenska folkbokföringen ligger till grund för ansökan om svenskt pass och nationellt id-kort. Det är därför viktigt att passökanden i god tid före ansökan kontrollerar med Skatteverket att rätt uppgifter är införda. Se vidare på hemsidorna för Skattverket samt Polisen.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet.

Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats

På följande sidor hittar du anvisningar hur du gör för att ansöka om:

Ansökningarna skickas elektroniskt till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i sin tur vidarebefordrar dem till AB Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas. Därefter skickas passen med kurirpost till utlandsmyndigheten som lämnar ut passet till sökande.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer