Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Dubbelt medborgarskap i Kina

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får numera behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet. Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Observera att Kina inte tillåter dubbelt medborgarskap vilket betyder att om du har både svenskt och kinesiskt medborgarskap så kommer lokala myndigheter att endast erkänna ditt kinesiska medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer