Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Dödsfall

Om det ofattbara inträffar, att den du reser med avlider utomlands, är det första du ska göra att kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig.

På ambassaden får du hjälp med alla handlingar som är nödvändiga för att dödsfallet ska registreras i Sverige. Skatteverket ordnar sedan med intyg för gravsättning.

Utrikesdepartementet hjälper till med identifieringen och informerar de anhöriga om vad som har hänt. De lämnar sedan instruktioner till utlandsmyndigheten för hur de ska ordna med hemskickning av kroppen samt intyg om dödsorsaken.

Reseförsäkring

Se alltid till att teckna en reseförsäkring när du ska ut och resa, eller åtminstone ha en hemförsäkring som även täcker läke-, sjukvårds- och hemtransportkostnader – de flesta hemförsäkringar täcker dylika kostnader under 45 dagar vid varje resetillfälle.

Arrangemangen för hemsänding av kista/urna innebär höga kostnader för de efterlevande, varför rådet om en försäkring bör tas seriöst.

För att få hjälp med praktiska råd kan ambassaden i Peking eller närmaste konsulat kontaktas.

Dödsfall utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer