• Svenska

Om utlandet Kenya

Utvecklingssamarbetet mellan Kenya och Sverige

Utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Kenya sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden. Den nuvarande strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya 2016-2020 vägleds av Kenyas ”Vision 2030” och de internationellt överenskomna hållbara utvecklingsmålen. Det bilaterala utvecklingssamarbetet ska bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatutveckling och stärkt motståndskraft, en demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för fattiga människor. Utvecklingssamarbetet ska även bidra till att förebygga konflikter i det kenyanska samhället. Samarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare ekonomiska relationer.