• Svenska

Om utlandet Kenya

Beställning av samordningsnummer i Kenya

Beställning av samordningsnummer

                    

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid (ca 3 månader) kommer passmyndigheten begära att skatteverket återkallar samordningsnumret. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Följande handlingar behöver då uppvisas:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis ska uppvisas.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta. (För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut. (Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.)
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer