• Svenska

Om utlandet Kenya

Avgifter

Avgifter för konsulära ärenden

För viseringsärenden se: Application fees - Sweden Abroad

Uppgifterna baseras på Avgiftsförordningen (SFS 1997:691). Beloppen kan variera beroende på valutakurser.

Avgifterna är gällande sedan 19 april 2021 och växelkursen kontrolleras löpande.

PASS OCH NATIONELLT ID-KORT  
Ordinarie pass (ansökningsavgift)

20000 KES
Nationellt ID-kort (ansökningsavgift)

20000 KES
Provisoriskt pass (ansökningsavgift)

22500 KES
Utlämnande av pass/ID-kort utfärdad av annan myndighet/ort

2500 KES
   
KÖRKORT  
Utlämnande av körkort där betalning ej skett innan

5600 KES
Utlämnande av körkort där betalning skett innan

2500 KES
ÄKTENSKAPSCERTIFIKAT  
Äktenskapscertifikat (ansökningsavgift) 

2500 KES
   
MEDBORGARSKAPSÄRENDEN  
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)

19000 KES
Anmälan enligt § 5 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

2200 KES
ÖVRIGT  
Intyg

2500 KES
Bestyrkt kopia

2500 KES
VIGSEL  
Vigsel på ambassaden

15000 KES

Utanför kontorstid kan andra avgifter gälla.

 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer