• Svenska

Om utlandet Kanada

Levnadsintyg

För att Pensionsmyndigheten ska kunna betala ut din pension bör du varje år lämna in ett levandsintyg. Pensionsmyndigheten skickar ut levandsintyg till bosatta utomlands under september månad.

Har du BankID kan du enkelt fylla i och signera ditt levnadsintyg direkt på pensionsmyndighetens hemsida: Logga in på Mina sidor | Pensionsmyndigheten

Då behöver du inte gå till någon myndighet eller institution för att få det signerat eller stämplat.

Du kan själv skriva ut blanketten: Levnadsintyg (pdf, 101kB)

Intyget kan också vara stämplat och signerat av en godkänd myndighet eller institution om du inte har tillgång till BankID.

Följande myndigheter och institutioner kan signera och stämpla levnadsintyget:

• notarius publicus
• utländsk socialförsäkringsinstitution
• utländsk polismyndighet
• svenska kyrkan i Toronto
• svensk ambassad eller konsulat

Skicka in blanketten:

Blanketten bör skickas in så snart som möjligt. Det är pensionstagarens ansvar att se till att den utländska myndigheten stämplar och signerar rätt i blanketten.

Stämplat och signerat levnadsintyg kan skickas till Pensionsmyndigheten på tre sätt, välj det som passar dig bäst:

• Elektroniskt via Pensionsmyndighetens hemsida: Skicka in levnadsintyg

• Vía email till: international@pensionsmyndigheten.se

• Per post till:
 Pensionsmyndigheten
 SE-839 77 Östersund
 Sweden

Anmäl förändringar:

Glöm inte att meddela Pensionsmyndigheten om du byter adress. Du kan anmäla din nya adress på levnadsintyget eller kontakta Pensionsmyndigheten: Anmäl förändringar

Mer information om levnadsintyg finner du här:


 

 

 

Senast uppdaterad 05 feb 2021, 14.43