• Svenska

Om utlandet Kanada

Körkort

Översättning av svenskt körkort

När du ansöker om körkort i en kanadensisk provins kräver myndigheten en officiell översättning av det svenska körkortet. Ambassaden i Ottawa och konsulaten i Toronto och Vancouver kan utfärda översättningar av körkort. Se ambassadens avgiftslista för information om kostnad för översättning.

Översättning från ambassaden

Du kan antingen boka tid för besök eller skicka ditt körkort till ambassaden.
1. Boka tid för besök:
- skicka en epost till ambassaden för att boka tid
- ta med dig ditt svenska körkort
- betala på plats, antingen kontant eller med kreditkort.

2. Skicka ditt körkort med post:
- tillsammans med ett frankerat returkuvert
- ditt svenska körkort i original (kopia accepteras inte)
- money order för avgiften för översättning (money order kan du få från en kanadensisk bank).

Översättning från konsulaten i Toronto och Vancouver

Ta kontakt med konsulaten i Toronto eller Vancouver för mer information.

Nytt svenskt körkort från utlandet

Om du är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands för studier, arbete eller en längre resa kan du förnya ditt svenska körkort och hämta ut det på en svensk ambassad eller ett konsulat. Kontakta ambassaden eller ett konsulat för att få den blankett du behöver fylla i. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad 02 mar 2021, 16.00