• Svenska

Om utlandet Kanada

Körkort

Kanadensiskt körkort

Sverige har inget avtal med Kanada om utbyte av körkort. Vid ansökan om provinsiellt kanadensiskt körkort kräver transportmyndigheterna en officiell översättning av det svenska körkortet samt bestyrkande av personens erfarenhet som bilförare, innan du bokar tid för uppkörning och teoriprov för ett G körkort.
Ambassaden kan utfärda översättning och bestyrkande av körkort. Körkortet (kopia accepteras inte) skickas enklast med Canada Post Xpresspost, tillsammans med ett själv-adresserat Xpressport-kuvert, till ambassaden.
Avgiften är CAD $28 och går endast att betalas via "money order". Vi kan inte ta emot check eller kontanter. Handläggningstiden är normalt 2-4 dagar.
Även konsulaten i Toronto, Montreal och Vancouver kan utfärda denna service.
 

Förnya svenskt körkort

För att kunna förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader. Regeländringarna påverkar dig som är permanent bosatt i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Är du permanent bosatt i Kanada kan du inte förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i Kanada. Om du flyttar tillbaka till Sverige ansöker du om körkort hos Transportstyrelsen och behöver inte ta om körkortet såvida det inte blivit återkallat.

Om du är på tillfälligt besök i Kanada och behöver förnya körkortet, kontakta ambassaden så skickar vi en blankett till dig.

Senast uppdaterad 17 jun 2020, 09.03