• Svenska

Om utlandet Kamerun

Avrådan

Kamerun - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till de engelskspråkiga provinserna North West och South West i Kamerun.

Utrikesdepartementet avråder sedan tidigare från alla resor till regionen Extrême-Nord (Far North), Bakassihalvön samt resor till gränsområdet inom 40 kilometer från gränserna till Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till resterande delar av regionerna Nord (North) och Adamaoua.
Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.  

Senast uppdaterad 14 maj 2024, 21.25

Aktuella händelser

Den 14 mars rapporterades om stora störningar i internettrafiken i många Västafrikanska länder, bl a Kamerun. Detta orsakat av skador på undervattenskablar utanför den Västafrikanska kusten. Störningarna påverkar även länder i centrala och södra Afrika. Var beredd på störningar i internet- och telekommunikationen och följ informationen på lokal media.  Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i nordligaste Kamerun (Extrême-Nord) samt i gränsområdena mot Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken är bekymmersamt mot bakgrund av den tilltagande förekomsten av väpnade grupper och terrorism. Under de senaste åren har flera uppmärksammade terrorattentat rapporterats. Islamistiska terroristorganisationer som ISWAP och Boko Haram har tagit på sig flera av attackerna, som omfattar väpnade angrepp, gisslantagning och kidnappningar. Den kamerunska armén har tillsammans med grannlandet Tchad genomfört militära operationer i området.

Utvecklingen i Centralafrikanska republiken har också påverkat säkerhetsläget i Kamerun negativt.

Kamerun är ett utvecklingsland med bristfällig infrastruktur; vägnätet är eftersatt och sjukvården utanför de större städerna bristfällig.

Terrorism

Islamistiska terroristgrupper (däribland Boko Haram) är aktiva i norra Kamerun och har utfört kidnappningar av västerlänningar samt flera självmordsattentat. Boko Haram har hotat med kidnappningar och attentat runt om i Kamerun, inklusive i huvudstaden Yaoundé och i Douala.

Det finns ett ökat hot för terrordåd i hela landet som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Särskilt västerlänningar är en måltavla i nordligaste Kamerun (Far North) och i större städer.  

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Läs även på regeringens hemsida om terrorism och hot utomlands

Naturförhållanden och katastrofer

Kamerun har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kamerun. Ett online-system för visumansökan lanserades i maj 2023. Ansökan om e-visum görs via denna portal: https://www.evisacam.cm/

Kontaktuppgifter: 
Tel: +237 222 20 79 08
Epost: contact@evisacam.cm

Enligt uppgift har online-systemet för visumansökan haft vissa tekniska problem. Det finns inget sätt att ansöka om visum vid ankomsten till den internationella flygplatsen eller land-/sjögränsen. Om du reser till Kamerun land- eller sjövägen måste du ha ett fysiskt visum vid ankomsten. E-visum utfärdas inte till resenärer som reser in vid land- eller sjögränser. 

Frågor om dina gällande visum/uppehållstillstånd i Kamerun kan ställas till General Delegation for National Security i Yaoundé (tel: +237 22221 2884).

Kameruns ambassad i London: 

Embassy of the Republic of Cameroon
84, Holland Park
W113SB London
UK
Tel: +44 20772 707 71
Fax: +44 20779 293 53
Email: nyuydzedenis@yahoo.co.uk, info@highcommission.uk

Passet ska vara giltigt minst sex månader från och med inlämnande av viseringsansökan. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk för inresa i landet.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Kamerun bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande i landet. Även chikungunya och dengue förekommer. Utbrott av kolera- och meningitepidemier har ägt rum de senaste åren.

Ett antal fall av polio har rapporterats från Kamerun. Med anledning av detta kräver kamerunska myndigheter att resenärer som tillbringat minst fyra veckor i landet, kan uppvisa intyg om poliovaccinering.

Sjukvården håller generellt låg standard, särskilt utanför Yaondé och Douala. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Information från Hälsomyndigheten i Kamerun

Ministère de la Santé Publique  - Hälsoministeriets hemsida

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering av offentliga byggnader, hamnar, flygplatser och militära anläggningar är förbjuden. Även i övrigt bör försiktighet iakktas vid fotografering.

Identitetskontroller förekommer frekvent och resenärer rekommenderas att alltid bära med sig relevanta ID-handlingar.

Homosexualitet är olagligt i Kamerun med flera fall där homosexuella frihetsberövats eller trakasserats på olika sätt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer kan vara särskilt utsatta för viss typ av brottslighet, till exempel stölder och rån. Undvik att resa nattetid, särskilt utanför de större städerna. Det finns sporadiska rapporter om piratverksamhet i vattnen utanför Kameruns kust i Guineabukten. I gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken och Tchad förekommer väpnade rån. Säkerheten på Bakassihalvön är dålig för resenärer.

Trafiksäkerhet

Utanför huvudlederna är vägstandarden generellt undermålig. Olyckor är vanligt förekommande. Resor nattetid bör undvikas.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023