Meny
  • Svenska

Om utlandet Kamerun

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

12 aug 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 12 augusti fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Kamerun - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till de engelskspråkiga provinserna North West och South West i Kamerun.

Utrikesdepartementet avråder sedan tidigare från alla resor till regionen Extrême-Nord (Far North), Bakassihalvön samt resor till gränsområdet inom 40 kilometer från gränserna till Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till resterande delar av regionerna Nord (North) och Adamaoua.

Senast uppdaterad 26 jun 2020, 13.25

Aktuella händelser


Aktuella repatrieringsflygningar från Kamerun

 
Air France har fått tillstånd att flyga med begränsade avgångar. Kontakta Air France för mer information.

Resa till och från Kamerun

Flygplatserna är stängda för internationell flygtrafik med undantag för vissa Air France avgångar. Se ovan.

I nuläget finns ingen plan för evakuering av svenska medborgare men ambassaden fortsätter att samarbeta med nordiska och EU ambassader i frågan om repatriering.

 

Beslut om inreseförbud till Sverige fram till 31 augusti

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet gäller till och med den 31 augusti 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av ministerrådet.

Beslutet gäller resor från länder utanför Europa. Det finns också undantag från inreseförbudet med hänsyn till särskilt angelägna behov eller nödvändiga funktioner. Detta gäller t.ex. personer som reser i syfte att studera. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige berörs heller inte, utan kan återvända hem även om de reser från ett land utanför Europa.

Pressmeddelande

 

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för globalt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, har UD den 18 juni 2020 förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 31 augusti. Samtidigt har UD har beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

Pressmeddelande

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Information från myndigheterna i Kamerun

Ministère de la Santé Publique  - Hälsoministeriets hemsida

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i nordligaste Kamerun (Extrême-Nord) samt i gränsområdena mot Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken är bekymmersamt mot bakgrund av den tilltagande förekomsten av väpnade grupper och terrorism. Under de senaste åren har flera uppmärksammade terrorattentat rapporterats. Den islamistiska terroristorganisationen Boko Haram har tagit på sig flera av attackerna, som omfattar väpnade angrepp, gisslantagning och kidnappningar. Den kamerunska armén har tillsammans med grannlandet Tchad inlett en militär offensiv mot Boko Haram i området.

Utvecklingen i Centralafrikanska republiken har också påverkat säkerhetsläget i Kamerun negativt.


Kamerun är ett utvecklingsland med bristfällig infrastruktur; vägnätet är eftersatt och sjukvården utanför de större städerna bristfällig.

Terrorism

Islamistiska terroristgrupper (däribland Boko Haram) är aktiva i norra Kamerun och har utfört kidnappningar av västerlänningar samt flera självmordsattentat. Boko Haram har hotat med kidnappningar och attentat runt om i Kamerun, inklusive i huvudstaden Yaoundé och i Douala.

Det finns ett ökat hot för terrordåd i hela landet som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Särskilt västerlänningar är en måltavla i nordligaste Kamerun (Far North) och i större städer.  Läs mer om terrorism och turism: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden och katastrofer

Kamerun har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kamerun. Ansökan om visering görs vid Kameruns generalkonsulat i Stockholm:

Consulate General of Cameroon Box 26032 S-100 41 Stockholm Tel. +46 8 22 51 44 www.cameroonconsulate.se

Passet ska vara giltigt minst sex månader från och med inlämnande av viseringsansökan. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk för inresa i landet.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Kamerun bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande i landet. Även chikungunya och dengue förekommer. Utbrott av kolera- och meningitepidemier har ägt rum de senaste åren.

Ett antal fall av polio har rapporterats från Kamerun. Med anledning av detta kräver kamerunska myndigheter att resenärer som tillbringat minst fyra veckor i landet, kan uppvisa intyg om poliovaccinering.

Sjukvården håller generellt låg standard, särskilt utanför Yaondé och Douala. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering av offentliga byggnader, hamnar, flygplatser och militära anläggningar är förbjuden. Även i övrigt bör försiktighet iakktas vid fotografering.

Identitetskontroller förekommer frekvent och resenärer rekommenderas att alltid bära med sig relevanta ID-handlingar.

Homosexualitet är olagligt i Kamerun med flera fall där homosexuella frihetsberövats eller trakasserats på olika sätt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer kan vara särskilt utsatta för viss typ av brottslighet, till exempel stölder och rån. Undvik att resa nattetid, särskilt utanför de större städerna. Det finns sporadiska rapporter om piratverksamhet i vattnen utanför Kameruns kust i Guineabukten. I gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken och Tchad förekommer väpnade rån. Säkerheten på Bakassihalvön är dålig för resenärer.

Trafiksäkerhet

Utanför huvudlederna är vägstandarden generellt undermålig. Olyckor är vanligt förekommande. Resor nattetid bör undvikas.