Meny
  • Svenska

Om utlandet Kambodja

In- och utresebestämmelser

Frågor om viseringar och uppehållstillstånd avseende Kambodja besvaras av kambodjanska myndigheter, till exempel Kambodjas ambassad i London och det kambodjanska utrikesministeriet i Phnom Penh: 

Kambodjas ambassad i London, se hemsidan www.cambodianembassy.org.uk 

Se senaste informationen under aktuella händelser.

Från och med den 11 juni har kambodjanska myndigheter infört olika serviceavgifter för provtagning av covid-19 och uppföljning vid ankomst till Kambodja. Vid ankomst utförs obligatoriskt covid-19 test till en kostnad av 165 USD per person. Om annan passagerare från samma flight uppvisar positivt test följer 14 dagars karantän på anvisat hotell, kostnad för detta belastar resenären, totalt ca 1300 USD. Om man själv testas positivt sker karantän på anvisat sjukhus, även dessa avgifter ska betalas av resenären. Ytterligare avgifter tillkommer. De flesta resenärer måste vid inresan erlägga en deposition om 3000 USD som myndigheterna kan använda för de avgifter som resenären ska betala. För mer information kontakta kambodjanska myndigheter. Om samtliga passagerare på ett flyg påvisar negativt test gäller 14 dagars självisolering i bostad eller på hotell. Reglerna gäller tills vidare.

Från den 31 mars måste alla utlänningar som vill resa till Kambodja få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. Krav ställs på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test  som tagits mindre än 72 timmar före avresa, och på sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Vissa undantag görs för diplomat- och tjänsteviseringar. Från den 20 maj har kraven skärpts ytterligare: Alla inresande kommer vid ankomsten att testas för covid-19. Om någon resenär på samma flyg påvisar positivt testresultat kommer alla passagerare på samma flyg att placeras i karantän i 14 dagar på en av myndigheterna anvisad anläggning. Vid negativt testresultat för samtliga resenärer krävs självisolering i 14 dagar i eget boende. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel. 

Inrikesministeriet har meddelat att Kambodja inte kommer att förlänga viseringar för utlänningar som inte är registrerade i det så kallade Foreigners Present in Cambodia System (FPCS) efter den 1 juli 2020.

 

FPCS hanterar information om utlänningars ankomst och vistelse i Kambodja. Syftet uppges vara att skydda utlänningar vid en eventuell nödsituation.

 

Inrikesministeriet har klargjort att det är hyresvärdens/hotellägarens ansvar att registrering sker. Du som individ bör kontrollera med din hyresvärd eller med det hotell där du bor om du är registrerad.

Senast uppdaterad 14 jul 2020, 16.51