Meny
  • Svenska

Om utlandet Kambodja

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Eventuellt flyg från Phnom Penh

Ambassaden har fått frågan om intresse bland svenskar att resa från Phnom Penh med privat flygbolag till Amsterdam. Se informationen i länken nedan. Om du är intresserad följ instruktionerna för anmälan. Ambassaden bistår inte med resa från Amsterdam till Sverige. Information om flyg från Amsterdam finns bl.a. på KLMs hemsida.

 

 https://mailchi.mp/flyenvoy/repatriation-flight

 

 

Nya inreseregler till Kambodja från 20 maj

Från den 31 mars måste alla utlänningar som vill resa till Kambodja få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. Krav ställs på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test  som tagits mindre än 72 timmar före avresa, och på sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Vissa undantag görs för diplomat- och tjänsteviseringar. Från den 20 maj har kraven skärpts ytterligare: Alla inresande kommer vid ankomsten att testas för covid-19. Om någon resenär på samma flyg påvisar positivt testresultat kommer alla passagerare på samma flyg att placeras i karantän i 14 dagar på en av myndigheterna anvisad anläggning. Vid negativt testresultat för samtliga resenärer krävs självisolering i 14 dagar i eget boende. Överväg noga om en resa till Kambodja under dessa villkor är möjlig för din del. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel.

Regler och möjligheter för resor från och till Kambodja samt lägesbild covid-19

Den kris som nya Coronaviruset covid-19 gett upphov till innebär att de flesta flygbolag har ställt in avgångar från och till Kambodja. Möjligheterna att resa med flyg från Kambodja till Sverige är nu få. 

Om du behöver eller vill resa till Sverige ber ambassaden dig i första hand kontakta flygbolag och resebyråer för att hitta en resa. Om du inte lyckas hitta resemöjlighet ber vi dig kontakta ambassaden. Det ger oss en bättre bild av behov och vilka åtgärder som kan vidtas. Bäst är om du skickar mejl till följande adress: ambassaden.phnom-penh@gov.se. Ambassaden undersöker möjliga åtgärder

Hittills har drygt 122 fall av Coronavirus covid-19 bekräftats i Kambodja. Det senaste fallet upptäcktes den 13 april. Smittspårning har skett och ett antal personer placerades i karantän eller har fått vård på sjukhus. Alla skolor, museer och biografer i landet hålls stängda. Museer som tillser att social distansering respekteras kan öppna igen i slutet av maj. Ytterligare begränsningar kan komma att beslutas med kort varsel.

 

 

 

Kambodjas landgräns till Laos och Vietnam är stängda. Thailand stängde den 23 mars landgränsen till Kambodja. Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via kambodjanska ambassader eller lokala myndigheter i Kambodja. Reglerna kan komma att ändras med kort varsel.

Ambassaden uppmanar resenärer att genom kontakt med resebyrå och flygbolag undersöka vilka flygningar som planeras äga rum och regler för transit eller inresa. I nuläget kan resa till Sverige via framförallt Seoul vara möjligt, men platstillgång och transitbestämmelser och möjlighet att flyga vidare till Sverige varierar. Transit är inte tillåtet i Singapore för utlänningar. För att möjligen underlätta resa med flera byten samt resa till Köpenhamn/Kastrup med fortsatt resa till Sverige kan ambassaden under vissa förutsättningar utfärda intyg. Kontakta ambassaden om sådant intyg behövs.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan via länken nedan eller UDs app Resklar. Aktuella uppgifter om svenskar i Kambodja ökar möjligheterna för ambassaden att bistå och agera. Svenskar som lämnat Kambodja ombeds avanmäla sig från Svensklistan https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Kambodja att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt att vara beredda på att de lokala myndigheterna kan vidta åtgärder för att motverka spridning av smitta.

Folkhälsomyndigheten i Sverige följer utvecklingen och uppdaterar sin webbplats kontinuerligt. Läs frågor och svar om viruset här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

På Världshälsoorganisationens WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Man kan följa den lokala händelseutvecklingen via engelskspråkiga media i Kambodja, exempelvis Phnom Penh Post https://www.phnompenhpost.com/  eller Khmer Times https://www.khmertimeskh.com/

Ambassaden påminner om att registrera sig på svensklistan vid resor till landet https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Kambodja har haft ett större utbrott av denguefeber, hela landet anses drabbat. Denguefeber är ett virus som sprids via myggor och förekommer i hela landet. Det finns ingen effektiv behandling av dengue. Lokala myndigheter uppmanar till att uppsöka sjukvård vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Det kan fortfarande förekomma politiska spänningar i landet efter att oppositionspartiet CNRP upplöstes 2017.

Senast uppdaterad 29 maj 2020, 18.01
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor