• Svenska

Om utlandet Kambodja

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

UD förlänger avrådan

UD förlänger avrådan till och med den 31 januari 2021 för icke-nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengen. Avrådan gäller därmed fortsatt för icke-nödvändiga resor till Kambodja. Mer information om UD:s avrådan finner du här

Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär.

Inreseregler till Kambodja

Under de senaste månaderna har kambodjanska myndigheter i syfte att hindra spridning av coronaviruset covid-19 infört nya regler och avgifter för inresa i Kambodja. Vissa ändringar trädde i kraft den 18 november. Lättillgänglig information på engelska saknas. Här ges översiktlig information men den ska inte anses vara uttömmande. Alla utlänningar som vill resa till Kambodja måste få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. När visering beviljats ställs för inresa krav på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test som tagits mindre än 72 timmar före avresa samt sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Möjlighet finns att teckna försäkring som gäller 20 dagar och kostar 90 USD. Vid ankomsten till Kambodja ska resenären genomgå nytt covid-19 test och en deposition om 2 000 USD per person ska erläggas vid ankomsten för att täcka kostnader för test, karantän, sjukvård etc som kan komma att uppstå. Vissa undantag görs för diplomat- och tjänsteviseringar. 

Ändringarna av inresereglerna från den 18 november innebär bl.a. att alla utländska resenärer måste tillbringa karantän under 14 dagar på hotell som myndigheterna anvisar (möjligheten att tillbringa karantän i bostaden eller annat boende/hotell som resenären själv väljer har avskaffats). Resenären får själv betala för kost och logi. En annan ändring är att affärsresenärer kan få visering som ger undantag från kravet på 14 dagars karantän, om affärsresan gäller en kortare period. Beslut om sådan visering kräver dock att ett antal krav uppfylls, bl.a. ska arbetsgivare eller annan organisation påta sig ansvar för resenärens agerande samt alla kostnader. Ett program ska finnas för vilka möten etc. som ska genomföras under besöket, och karantänen får brytas enbart enligt programmet. De nya reglerna finns ännu inte publicerade på engelska på utrikesministeriet hemsida.

https://www.mfaic.gov.kh/covid-19

www.registrationservices.gov.kh

Om någon resenär på ett flyg påvisar positivt testresultat kommer alla passagerare på samma flyg att placeras i karantän i 14 dagar på en av myndigheterna anvisad anläggning/hotell.  Den resenär som fått positivt testresultat kommer att placeras på sjukhus.

Överväg noga om en resa till Kambodja under dessa villkor är möjlig för din del. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel.

Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via kambodjanska myndigheter och deras hemsidor eller kontakta Kambodjas ambassad i London eller lokala myndigheter i Kambodja. Reglerna kan komma att ändras med kort varsel.

Lägesbild covid-19

Hittills har 304 fall av Coronavirus covid-19 bekräftats i Kambodja. Smittspårning sker, smittade tas till sjukhus och personer i omgivningen placeras i karantän.  Myndigheterna uppmanar till fysisk distansering och god hygien. Vissa begränsningar finns för sammankomster, vilka lokaler som kan vara öppna etc. Vissa lättnader har skett den senaste tiden (t.ex. museer och biografer är åter öppna).

Ambassaden råder svenska medborgare i Kambodja att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt att vara beredda på att myndigheterna kan vidta åtgärder för att motverka spridning av smitta.

Resor till och från Kambodja

Kambodjas grannländer har stängt sina gränser till Kambodja.

Den kris som coronaviruset covid-19 gett upphov till innebär att de flesta flygbolag har ställt in avgångar från och till Kambodja. Möjligheterna att resa med flyg från Kambodja till Sverige är få.

Ambassaden uppmanar resenärer att genom kontakt med resebyrå eller flygbolag undersöka vilka flygningar som planeras äga rum med förbindelse till Sverige och regler för transit eller inresa. I nuläget är resa till Sverige möjlig via framförallt Seoul och ytterligare byte i Europa eller Qatar. Bagage måste kunna checkas in så att ny incheckning inte krävs i Seoul. Resa via Singapore är också möjlig, under förutsättning att resa sker med SilkAir och Singapore Airlines från Phnom Penh. Försiktighet bör iakttas med förbindelser som innebär transit i andra städer (t.ex. Bangkok, Hongkong) i avsaknad av flyg eller förbud mot transit. För att underlätta resa med flera byten samt resa till Köpenhamn/Kastrup med fortsatt resa till Sverige kan ambassaden under vissa förutsättningar utfärda intyg. Kontakta ambassaden om sådant intyg behövs.

Om du inte lyckas hitta resmöjlighet ber vi dig kontakta ambassaden. Det ger oss en bättre bild av läge och behov. Bäst är om du skickar mejl till följande adress: ambassaden.phnom-penh@gov.se

Svensklistan och UDs reseapp

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan via länken nedan eller UDs app Resklar. Aktuella uppgifter om svenskar i Kambodja ökar möjligheterna för ambassaden att bistå och agera. Svenskar som lämnat Kambodja ombeds avanmäla sig från Svensklistan.

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/

Kambodjas hälsomyndigheter varnar för smitta av denguefeber i hela landet och sedan början av augusti 2020 även utbrott av viruset chikungunya i flera delar av landet. Denguefeber är ett virus som sprids via myggor och förekommer i hela landet. Det finns ingen behandling av dengue som alltid är effektiv. Lokala myndigheter uppmanar till att uppsöka sjukvård vid tecken som hög feber, illamående och kräkningar, värk inte minst bakom ögonen och i leder samt utslag och rodnad. Om symtomen visar sig ett till två dygn efter att febern klingat av ska sjukvård uppsökas skyndsamt. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Chikungunya sprids av myggor och symtomen liknar dem för dengue, och behandling som alltid är effektiv saknas. För att förebygga smitta är det viktig undvika att bli stucken av mygg.

Senast uppdaterad 18 nov 2020, 15.13
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer