• Svenska

Om utlandet Kambodja

26 jan 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 april 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

 UD förlänger avrådan

UD förlänger avrådan till och med den 15 april 2021 för icke-nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengen. Avrådan gäller därmed fortsatt för icke-nödvändiga resor till Kambodja. Mer information om UD:s avrådan finner du här

Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär. 

Inreseregler till Kambodja

Under de senaste månaderna har kambodjanska myndigheter i syfte att hindra spridning av coronaviruset covid-19 infört nya regler och avgifter för inresa i Kambodja. Lättillgänglig information på engelska saknas. Här ges översiktlig information men den ska inte anses vara uttömmande. Alla utlänningar som vill resa till Kambodja måste få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. När visering beviljats ställs för inresa krav på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test som tagits mindre än 72 timmar före avresa samt sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Den enda försäkring som Kambodja accepterar är via Forte Insurance Company och den måste köpas före ankomst till Kambodja. Försäkringen kostar 90 USD och gäller i 20 dagar. Läs mer här om hur du köper försäkringen. Vid ankomsten till Kambodja ska resenären genomgå nytt covid-19 test och en deposition om 2 000 USD per person ska erläggas vid ankomsten för att täcka kostnader för test, karantän, sjukvård etc som kan komma att uppstå. Vissa undantag görs för resenärer med diplomat- och tjänsteviseringar. 

Resenärer från utlandet måste tillbringa karantän under 14 dagar på hotell eller särskilda karantäncenter som myndigheterna anvisar (möjligheten att tillbringa karantän i bostaden eller annat boende/hotell som resenären själv väljer har avskaffats, men vissa undantag görs för resenärer med diplomatvisering). Resenären får själv betala för kost och logi. De nya reglerna finns ännu inte publicerade på engelska på utrikesministeriet hemsida.

https://www.mfaic.gov.kh/covid-19

www.registrationservices.gov.kh

Överväg noga om en resa till Kambodja under dessa villkor är möjlig för din del. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel.

Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via kambodjanska myndigheter och deras hemsidor eller kontakta Kambodjas ambassad i London eller lokala myndigheter i Kambodja. Reglerna kan komma att ändras med kort varsel.

Lägesbild covid-19

Hittills har 466 fall av Coronavirus covid-19 bekräftats i Kambodja. Efter den 28 november 2020 då några fall av covid-19 upptäcktes och där smittspridning kunnat ske under ett antal dagar och på olika platser infördes nya restriktioner och skärpta inreseregler. Man har bl.a. avskaffat möjligheten för vissa affärsresenärer att undantas från kravet på 14 dagars karantän. Man har även beslutat att publicera identiteten på alla personer som testar positivt i syfte att underlätta en snabb smittspårning. Den senaste tiden har flera kambodjaner som återvänt från arbete i Thailand testats positivt vid inresan i Kambodja. Vaccination mot covid-19 har ännu inte inletts.

Som tidigare fortsätter man med smittspårning, smittade tas till sjukhus och personer i omgivningen placeras i karantän. Myndigheterna uppmanar till fysisk distansering och god hygien.

Ambassaden råder svenska medborgare i Kambodja att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt att vara beredda på att myndigheterna kan vidta nya åtgärder för att motverka spridning av smitta.

Resor till och från Kambodja

Kambodjas grannländer har stängt sina gränser till Kambodja.

Den kris som coronaviruset covid-19 gett upphov till innebär att många flygbolag har ställt in avgångar från och till Kambodja. Möjligheterna att resa med flyg från Kambodja till Sverige är få.

Ambassaden uppmanar resenärer att genom kontakt med resebyrå eller flygbolag undersöka vilka flygningar som planeras äga rum med förbindelse till Sverige och regler för transit eller inresa. I nuläget införs nya krav för covid-tester för transit och inresa. Inför resa är det därför viktigt att resenären själv noga undersöker krav angående test och möjligheterna att uppfylla dessa både vad gäller slutdestination och transitländer. 

Om du inte lyckas hitta resmöjlighet ber vi dig kontakta ambassaden. Det ger oss en bättre bild av läge och behov. Bäst är om du skickar mejl till följande adress: ambassaden.phnom-penh@gov.se

Svensklistan och UDs reseapp

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan via länken nedan eller UDs app Resklar. Aktuella uppgifter om svenskar i Kambodja ökar möjligheterna för ambassaden att bistå och agera. Svenskar som lämnat Kambodja ombeds avanmäla sig från Svensklistan.

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/

Kambodjas hälsomyndigheter varnar för smitta av denguefeber i hela landet och sedan början av augusti 2020 även utbrott av viruset chikungunya i flera delar av landet. Denguefeber är ett virus som sprids via myggor och förekommer i hela landet. Det finns ingen behandling av dengue som alltid är effektiv. Lokala myndigheter uppmanar till att uppsöka sjukvård vid tecken som hög feber, illamående och kräkningar, värk inte minst bakom ögonen och i leder samt utslag och rodnad. Om symtomen visar sig ett till två dygn efter att febern klingat av ska sjukvård uppsökas skyndsamt. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Chikungunya sprids av myggor och symtomen liknar dem för dengue, och behandling som alltid är effektiv saknas. För att förebygga smitta är det viktig undvika att bli stucken av mygg.

Senast uppdaterad 04 feb 2021, 12.52
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer