• Svenska

Om utlandet Kambodja

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 apr 2024, 09.48

Aktuella händelser

 

Allmänna säkerhetsläget

Tidvis ökar de politiska spänningarna i Kambodja. Resenärer uppmanas att följa utvecklingen genom lokal media.

Thailand och Kambodja tvistar sedan flera årtionden om Preah Vihear, ett tempelområde vid gränstrakterna mellan de båda länderna. Tvisten har emellanåt lett till millitära skärmytslingar men säkerheten i området har de senaste åren förbättrats och polisstyrkor har till stora delar ersatt den militära närvaron på båda sidor. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen och att följa anvisningar från lokala myndigheter.

Det finns fortfarande odetonerade landminor i landet, även om ett omfattande minröjningsarbete har genomförts. Minrisken gäller främst landsbygden i provinserna Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap samt Kampong Thom. Riskerna är störst i skogar, på risfält, mindre vägar samt nära broar.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Kambodja bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:   http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/ .

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar.

In- och utresebestämmelser

För svenska medborgare krävs visum vid inresa till Kambodja. Turistvisering kan ansökas online eller erhållas vid ankomst. Frågor om viseringar och uppehållstillstånd avseende Kambodja besvaras av kambodjanska myndigheter, till exempel Kambodjas ambassad i London och det kambodjanska utrikesministeriet i Phnom Penh: 

Kambodjas ambassad i London

Utrikesministeriet i Phnom Penh

Passet ska vara giltigt i minst sex månader vid inresa till Kambodja. 

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts. Resenärer behöver inte längre uppvisa vaccinationsbevis eller test, oavsett covid-19-vaccinationsstatus.

Hälso- och sjukvård

För information om rekommenderade vaccinationer inför resan till Kambodja, se Folkhälsomyndighetens hemsida eller kontakta din vanliga vårdgivare.

Standarden på sjukvården är i allmänhet låg, även i Phnom Penh och på de större turistorterna. För okomplicerad allmänvård finns i Phnom Penh International SOS, med både kambodjanska och internationella läkare. Royal Rattanak Hospital erbjuder bättre vård än genomsnittet i Kambodja. Både Royal Rattanak och centralsjukhuset Calmette Hospital har viss förmåga att hantera akutfall. Vid allvarligare olycks- eller sjukdomsfall måste dock ofta patienten evakueras. Det är därför mycket viktigt att du som reser till Kambodja har en heltäckande försäkring.

Dengue-feber är vanligt förekommande, och antalet fall har ökat. Viruset sprids genom myggor som trivs i miljöer där det finns stillastående vatten. Den mest dengue-rika perioden är under regnperioden. Det är tillrådligt att alltid använda och ha myggmedel till hands för att undvika myggbett. Symtomen på dengue-feber är influensaliknande, med ont i kroppen, huvudvärk och mycket hög feber. Om symtomen uppträder bör vård omedelbart sökas.

Malaria finns varken i Phnom Penh, Siem Reap eller vid badorterna längs Thailandbukten. Vid resor i landet är det därför i allmänhet inte nödvändigt att ta malariaprofylax, såvida man inte ska besöka djungelområdena i gränstrakterna. Malariaprofylax kan anskaffas lokalt.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida samt WHO.

Aids-prevalensen är idag låg i Kambodja, medan förekomsten av Hepatit B, som är en sexuellt överförbar sjukdom, är hög i hela Sydostasien, inklusive Kambodja. Prostituerade är en särskild riskgrupp.

Det tropiskt heta klimatet är tillsammans med alkohol en farlig kombination. I synnerhet diabetiker och personer med hjärtfel bör vara försiktiga. Amöbadysenteri och andra amöbasjukdomar förekommer.

Kranvattnet är inte drickbart. Som dricksvatten rekommenderas vatten på flaska.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar som du kan drabbas av i Kambodja se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

I Kambodja är människor i allmänhet vänliga och tillmötesgående, men man är mycket noga med regler rörande artighet och uppförande. Vredesutbrott, gräl, öppen kritik i andras närvaro och offentliga ömhetsbevis ses som tecken på dålig uppfostran och brist på kontroll. Medlemmarna av kungafamiljen behandlas med stor vördnad och artighet. Detsamma gäller buddhistmunkar och andra representanter för religionen. Respekt för äldre personer och överordnade betraktas som självklart.

Straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika är stränga i Kambodja. Även små mängder kan leda till långa fängelsestraff.

Vid besök på religiösa platser följ kambodjanska instruktioner. Du kan nekas inträde om du bär kläder som inte täcker knän och axlar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och stölder förekommer och inte sällan kan mobiltelefon och andra värdesaker ryckas från turister som åker tuktuk av förbipasserande motorcyklister. De flesta rån förekommer på kvällar, efter mörkrets inbrott, speciellt när folk promenerar. Lämna aldrig värdesaker synliga på bord och stolar på restauranger och barer.

Inbrott på enklare s.k. guest-house har också drabbat svenska turister. Kambodja har ökande problem med pedofili, trafficking och narkotikahandel.

Var skeptisk om du erbjuds ett jobberbjudande som är ”för bra för att vara sant”. Många unga lockas till Sydostasien med jobb, stängs in, utsätts för tortyr och tvingas utföra nätbedrägerier. För mer information se Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR).


Viktiga telefonnummer

Polis: 117
Brandkår: 118
Ambulans: 119

Trafiksäkerhet

Överlastade och dåligt underhållna fordon samt bristfällig körskicklighet/lågt säkerhetsmedvetande gör att trafiksäkerheten allmänt är mycket låg och risken för trafikolyckor hög. Att resa efter mörkrets inbrott ökar markant risken för olyckor.

Vägarna mellan Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är av relativt bra standard, men hårt trafikerade. Vägnätet i övrigt håller på att upprustas men en majoritet av de mindre vägarna är fortfarande i dåligt skick. 

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer