• Svenska

Om utlandet Kambodja

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 18 nov 2020, 15.13

Allmänna säkerhetsläget

Tidvis ökar de politiska spänningarna i Kambodja. Resenärer uppmanas att följa utvecklingen genom lokal massmedia och ambassadens uppdateringar på Facebook och Twitter.

Thailand och Kambodja tvistar sedan flera årtionden om Preah Vihear, ett tempelområde vid gränstrakterna mellan de båda länderna. Tvisten har emellanåt lett till millitära skärmytslingar men säkerheten i området har de senaste åren förbättrats och polisstyrkor har till stora delar ersatt den militära närvaron på båda sidor. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen och att följa anvisningar från lokala myndigheter.

Det finns fortfarande odetonerade landminor i landet, även om ett omfattande minröjningsarbete har genomförts. Minrisken gäller främst landsbygden i provinserna Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap samt Kampong Thom. Riskerna är störst i skogar, på risfält, mindre vägar samt nära broar.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Kambodja bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:   http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/ .

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar.

In- och utresebestämmelser

Frågor om viseringar och uppehållstillstånd avseende Kambodja besvaras av kambodjanska myndigheter, till exempel Kambodjas ambassad i London och det kambodjanska utrikesministeriet i Phnom Penh: 

Kambodjas ambassad i London, se hemsidan www.cambodianembassy.org.uk 

Se senaste informationen under aktuella händelser.

Från och med den 11 juni har kambodjanska myndigheter infört olika serviceavgifter för provtagning av covid-19 och uppföljning vid ankomst till Kambodja. Vid ankomst utförs obligatoriskt covid-19 test till en kostnad av 165 USD per person. Om annan passagerare från samma flight uppvisar positivt test följer 14 dagars karantän på anvisat hotell, kostnad för detta belastar resenären, totalt ca 1300 USD. Om man själv testas positivt sker karantän på anvisat sjukhus, även dessa avgifter ska betalas av resenären. Ytterligare avgifter tillkommer. De flesta resenärer måste vid inresan erlägga en deposition om 3000 USD som myndigheterna kan använda för de avgifter som resenären ska betala. För mer information kontakta kambodjanska myndigheter. Om samtliga passagerare på ett flyg påvisar negativt test gäller 14 dagars självisolering i bostad eller på hotell. Reglerna gäller tills vidare.

Från den 31 mars måste alla utlänningar som vill resa till Kambodja få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. Krav ställs på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test  som tagits mindre än 72 timmar före avresa, och på sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Vissa undantag görs för diplomat- och tjänsteviseringar. Från den 20 maj har kraven skärpts ytterligare: Alla inresande kommer vid ankomsten att testas för covid-19. Om någon resenär på samma flyg påvisar positivt testresultat kommer alla passagerare på samma flyg att placeras i karantän i 14 dagar på en av myndigheterna anvisad anläggning. Vid negativt testresultat för samtliga resenärer krävs självisolering i 14 dagar i eget boende. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel. 

Inrikesministeriet har meddelat att Kambodja inte kommer att förlänga viseringar för utlänningar som inte är registrerade i det så kallade Foreigners Present in Cambodia System (FPCS) efter den 1 juli 2020.

 

FPCS hanterar information om utlänningars ankomst och vistelse i Kambodja. Syftet uppges vara att skydda utlänningar vid en eventuell nödsituation.

 

Inrikesministeriet har klargjort att det är hyresvärdens/hotellägarens ansvar att registrering sker. Du som individ bör kontrollera med din hyresvärd eller med det hotell där du bor om du är registrerad.

Hälso- och sjukvård

Standarden på sjukvården är i allmänhet låg, även i Phnom Penh och på de större turistorterna. För okomplicerad allmänvård finns i Phnom Penh International SOS, med både kambodjanska och internationella läkare. Royal Rattanak Hosptial erbjuder bättre vård än genomsnittet. Både Royal Rattanak och centralsjukhuset Calmette Hospital har viss förmåga att hantera akutfall. Vid allvarligare olycks- eller sjukdomsfall måste dock ofta patienten evakueras. Det är därför viktigt att du som reser till Kambodja har en heltäckande försäkring.

Dengue-feber är vanligt förekommande, och antalet fall har ökat. Viruset sprids genom myggor som trivs i miljöer där det finns stillastående vatten. Den mest dengue-rika perioden är under regnperioden. Det är tillrådligt att alltid använda och ha myggmedel till hands för att undvika myggbett. Symtomen på dengue-feber är influensaliknande, med ont i kroppen, huvudvärk och mycket hög feber. Om symtomen uppträder bör vård omedelbart sökas.

Malaria finns varken i Phnom Penh, Siem Reap eller vid badorterna längs Thailandbukten. Vid resor i landet är det därför i allmänhet inte nödvändigt att ta malariaprofylax, såvida man inte ska besöka djungelområdena i gränstrakterna. Malariaprofylax kan anskaffas lokalt.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida samt WHO, se länkare till höger.

Aids-prevalensen är idag låg i Kambodja, medan förekomsten av Hepatit B, som är en sexuellt överförbar sjukdom, är hög i hela Sydostasien, inklusive Kambodja. Prostituerade är en särskild riskgrupp.

Det tropiskt heta klimatet är tillsammans med alkohol en farlig kombination. I synnerhet diabetiker och personer med hjärtfel bör vara försiktiga. Amöbadysenteri och andra amöbasjukdomar förekommer.

Kranvattnet är inte drickbart. Som dricksvatten rekommenderas därför buteljerat vatten.

För mer information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Kambodja, se www.1177.se – Råd om vård dygnet runt.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar som du kan drabbas av i Kambodja se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

I Kambodja är människor i allmänhet vänliga och tillmötesgående, men man är mycket noga med regler rörande artighet och uppförande. Vredesutbrott, gräl, öppen kritik i andras närvaro och offentliga ömhetsbevis ses som tecken på dålig uppfostran och brist på kontroll. Medlemmarna av kungafamiljen behandlas med stor vördnad och artighet. Detsamma gäller buddhistmunkar och andra representanter för religionen. Respekt för äldre personer och överordnade betraktas som självklart.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och stölder förekommer och inte sällan kan mobiltelefon och andra värdesaker ryckas från turister som åker tuktuk av förbipasserande motorcyklister. De flesta rån förekommer på kvällar, efter mörkrets inbrott, speciellt när folk promenerar. Lämna aldrig värdesaker synliga på bord och stolar på restauranger och barer.

Inbrott på enklare s.k. guest-house har också drabbat svenska turister. Kambodja har ökande problem med pedofili, trafficking och narkotikahandel.

Trafiksäkerhet

Vägarna mellan Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är av relativt bra standard, men hårt trafikerade. Vägnätet i övrigt håller på att upprustas men en majoritet av de mindre vägarna är fortfarande i dåligt skick. Överlastade och dåligt underhållna fordon samt bristfällig körskicklighet/lågt säkerhetsmedvetande gör att trafiksäkerheten allmänt är mycket låg och risken för trafikolyckor hög.

Aktuella händelser

 

UD förlänger avrådan

UD förlänger avrådan till och med den 31 januari 2021 för icke-nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengen. Avrådan gäller därmed fortsatt för icke-nödvändiga resor till Kambodja. Mer information om UD:s avrådan finner du här

Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär.

Inreseregler till Kambodja

Under de senaste månaderna har kambodjanska myndigheter i syfte att hindra spridning av coronaviruset covid-19 infört nya regler och avgifter för inresa i Kambodja. Vissa ändringar trädde i kraft den 18 november. Lättillgänglig information på engelska saknas. Här ges översiktlig information men den ska inte anses vara uttömmande. Alla utlänningar som vill resa till Kambodja måste få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. När visering beviljats ställs för inresa krav på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test som tagits mindre än 72 timmar före avresa samt sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Möjlighet finns att teckna försäkring som gäller 20 dagar och kostar 90 USD. Vid ankomsten till Kambodja ska resenären genomgå nytt covid-19 test och en deposition om 2 000 USD per person ska erläggas vid ankomsten för att täcka kostnader för test, karantän, sjukvård etc som kan komma att uppstå. Vissa undantag görs för diplomat- och tjänsteviseringar. 

Ändringarna av inresereglerna från den 18 november innebär bl.a. att alla utländska resenärer måste tillbringa karantän under 14 dagar på hotell som myndigheterna anvisar (möjligheten att tillbringa karantän i bostaden eller annat boende/hotell som resenären själv väljer har avskaffats). Resenären får själv betala för kost och logi. En annan ändring är att affärsresenärer kan få visering som ger undantag från kravet på 14 dagars karantän, om affärsresan gäller en kortare period. Beslut om sådan visering kräver dock att ett antal krav uppfylls, bl.a. ska arbetsgivare eller annan organisation påta sig ansvar för resenärens agerande samt alla kostnader. Ett program ska finnas för vilka möten etc. som ska genomföras under besöket, och karantänen får brytas enbart enligt programmet. De nya reglerna finns ännu inte publicerade på engelska på utrikesministeriet hemsida.

https://www.mfaic.gov.kh/covid-19

www.registrationservices.gov.kh

Om någon resenär på ett flyg påvisar positivt testresultat kommer alla passagerare på samma flyg att placeras i karantän i 14 dagar på en av myndigheterna anvisad anläggning/hotell.  Den resenär som fått positivt testresultat kommer att placeras på sjukhus.

Överväg noga om en resa till Kambodja under dessa villkor är möjlig för din del. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel.

Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via kambodjanska myndigheter och deras hemsidor eller kontakta Kambodjas ambassad i London eller lokala myndigheter i Kambodja. Reglerna kan komma att ändras med kort varsel.

Lägesbild covid-19

Hittills har 304 fall av Coronavirus covid-19 bekräftats i Kambodja. Smittspårning sker, smittade tas till sjukhus och personer i omgivningen placeras i karantän.  Myndigheterna uppmanar till fysisk distansering och god hygien. Vissa begränsningar finns för sammankomster, vilka lokaler som kan vara öppna etc. Vissa lättnader har skett den senaste tiden (t.ex. museer och biografer är åter öppna).

Ambassaden råder svenska medborgare i Kambodja att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt att vara beredda på att myndigheterna kan vidta åtgärder för att motverka spridning av smitta.

Resor till och från Kambodja

Kambodjas grannländer har stängt sina gränser till Kambodja.

Den kris som coronaviruset covid-19 gett upphov till innebär att de flesta flygbolag har ställt in avgångar från och till Kambodja. Möjligheterna att resa med flyg från Kambodja till Sverige är få.

Ambassaden uppmanar resenärer att genom kontakt med resebyrå eller flygbolag undersöka vilka flygningar som planeras äga rum med förbindelse till Sverige och regler för transit eller inresa. I nuläget är resa till Sverige möjlig via framförallt Seoul och ytterligare byte i Europa eller Qatar. Bagage måste kunna checkas in så att ny incheckning inte krävs i Seoul. Resa via Singapore är också möjlig, under förutsättning att resa sker med SilkAir och Singapore Airlines från Phnom Penh. Försiktighet bör iakttas med förbindelser som innebär transit i andra städer (t.ex. Bangkok, Hongkong) i avsaknad av flyg eller förbud mot transit. För att underlätta resa med flera byten samt resa till Köpenhamn/Kastrup med fortsatt resa till Sverige kan ambassaden under vissa förutsättningar utfärda intyg. Kontakta ambassaden om sådant intyg behövs.

Om du inte lyckas hitta resmöjlighet ber vi dig kontakta ambassaden. Det ger oss en bättre bild av läge och behov. Bäst är om du skickar mejl till följande adress: ambassaden.phnom-penh@gov.se

Svensklistan och UDs reseapp

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan via länken nedan eller UDs app Resklar. Aktuella uppgifter om svenskar i Kambodja ökar möjligheterna för ambassaden att bistå och agera. Svenskar som lämnat Kambodja ombeds avanmäla sig från Svensklistan.

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/

Kambodjas hälsomyndigheter varnar för smitta av denguefeber i hela landet och sedan början av augusti 2020 även utbrott av viruset chikungunya i flera delar av landet. Denguefeber är ett virus som sprids via myggor och förekommer i hela landet. Det finns ingen behandling av dengue som alltid är effektiv. Lokala myndigheter uppmanar till att uppsöka sjukvård vid tecken som hög feber, illamående och kräkningar, värk inte minst bakom ögonen och i leder samt utslag och rodnad. Om symtomen visar sig ett till två dygn efter att febern klingat av ska sjukvård uppsökas skyndsamt. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Chikungunya sprids av myggor och symtomen liknar dem för dengue, och behandling som alltid är effektiv saknas. För att förebygga smitta är det viktig undvika att bli stucken av mygg.