Meny
  • Svenska

Om utlandet Kambodja

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 29 maj 2020, 18.01

Aktuella händelser

Eventuellt flyg från Phnom Penh

Ambassaden har fått frågan om intresse bland svenskar att resa från Phnom Penh med privat flygbolag till Amsterdam. Se informationen i länken nedan. Om du är intresserad följ instruktionerna för anmälan. Ambassaden bistår inte med resa från Amsterdam till Sverige. Information om flyg från Amsterdam finns bl.a. på KLMs hemsida.

 

 https://mailchi.mp/flyenvoy/repatriation-flight

 

 

Nya inreseregler till Kambodja från 20 maj

Från den 31 mars måste alla utlänningar som vill resa till Kambodja få visering beviljad av en kambodjansk ambassad före resan. E-visa och visering vid ankomsten upphör tills vidare. Krav ställs på hälsointyg med negativt resultat av covid-19 test  som tagits mindre än 72 timmar före avresa, och på sjukvårdsförsäkring som täcker minst 50 000 USD. Vissa undantag görs för diplomat- och tjänsteviseringar. Från den 20 maj har kraven skärpts ytterligare: Alla inresande kommer vid ankomsten att testas för covid-19. Om någon resenär på samma flyg påvisar positivt testresultat kommer alla passagerare på samma flyg att placeras i karantän i 14 dagar på en av myndigheterna anvisad anläggning. Vid negativt testresultat för samtliga resenärer krävs självisolering i 14 dagar i eget boende. Överväg noga om en resa till Kambodja under dessa villkor är möjlig för din del. Bestämmelserna gäller tills vidare oavsett färdmedel.

Regler och möjligheter för resor från och till Kambodja samt lägesbild covid-19

Den kris som nya Coronaviruset covid-19 gett upphov till innebär att de flesta flygbolag har ställt in avgångar från och till Kambodja. Möjligheterna att resa med flyg från Kambodja till Sverige är nu få. 

Om du behöver eller vill resa till Sverige ber ambassaden dig i första hand kontakta flygbolag och resebyråer för att hitta en resa. Om du inte lyckas hitta resemöjlighet ber vi dig kontakta ambassaden. Det ger oss en bättre bild av behov och vilka åtgärder som kan vidtas. Bäst är om du skickar mejl till följande adress: ambassaden.phnom-penh@gov.se. Ambassaden undersöker möjliga åtgärder

Hittills har drygt 122 fall av Coronavirus covid-19 bekräftats i Kambodja. Det senaste fallet upptäcktes den 13 april. Smittspårning har skett och ett antal personer placerades i karantän eller har fått vård på sjukhus. Alla skolor, museer och biografer i landet hålls stängda. Museer som tillser att social distansering respekteras kan öppna igen i slutet av maj. Ytterligare begränsningar kan komma att beslutas med kort varsel.

 

 

 

Kambodjas landgräns till Laos och Vietnam är stängda. Thailand stängde den 23 mars landgränsen till Kambodja. Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via kambodjanska ambassader eller lokala myndigheter i Kambodja. Reglerna kan komma att ändras med kort varsel.

Ambassaden uppmanar resenärer att genom kontakt med resebyrå och flygbolag undersöka vilka flygningar som planeras äga rum och regler för transit eller inresa. I nuläget kan resa till Sverige via framförallt Seoul vara möjligt, men platstillgång och transitbestämmelser och möjlighet att flyga vidare till Sverige varierar. Transit är inte tillåtet i Singapore för utlänningar. För att möjligen underlätta resa med flera byten samt resa till Köpenhamn/Kastrup med fortsatt resa till Sverige kan ambassaden under vissa förutsättningar utfärda intyg. Kontakta ambassaden om sådant intyg behövs.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan via länken nedan eller UDs app Resklar. Aktuella uppgifter om svenskar i Kambodja ökar möjligheterna för ambassaden att bistå och agera. Svenskar som lämnat Kambodja ombeds avanmäla sig från Svensklistan https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/avanmälan/

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Kambodja att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt att vara beredda på att de lokala myndigheterna kan vidta åtgärder för att motverka spridning av smitta.

Folkhälsomyndigheten i Sverige följer utvecklingen och uppdaterar sin webbplats kontinuerligt. Läs frågor och svar om viruset här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

På Världshälsoorganisationens WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Man kan följa den lokala händelseutvecklingen via engelskspråkiga media i Kambodja, exempelvis Phnom Penh Post https://www.phnompenhpost.com/  eller Khmer Times https://www.khmertimeskh.com/

Ambassaden påminner om att registrera sig på svensklistan vid resor till landet https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Kambodja har haft ett större utbrott av denguefeber, hela landet anses drabbat. Denguefeber är ett virus som sprids via myggor och förekommer i hela landet. Det finns ingen effektiv behandling av dengue. Lokala myndigheter uppmanar till att uppsöka sjukvård vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Det kan fortfarande förekomma politiska spänningar i landet efter att oppositionspartiet CNRP upplöstes 2017.

Allmänna säkerhetsläget

Tidvis ökar de politiska spänningarna i Kambodja. Resenärer uppmanas att följa utvecklingen genom lokal massmedia och ambassadens uppdateringar på Facebook och Twitter.

Thailand och Kambodja tvistar sedan flera årtionden om Preah Vihear, ett tempelområde vid gränstrakterna mellan de båda länderna. Tvisten har emellanåt lett till millitära skärmytslingar men säkerheten i området har de senaste åren förbättrats och polisstyrkor har till stora delar ersatt den militära närvaron på båda sidor. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen och att följa anvisningar från lokala myndigheter.

Det finns fortfarande odetonerade landminor i landet, även om ett omfattande minröjningsarbete har genomförts. Minrisken gäller främst landsbygden i provinserna Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap samt Kampong Thom. Riskerna är störst i skogar, på risfält, mindre vägar samt nära broar.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Kambodja bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism:   http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/ .

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar.

In- och utresebestämmelser

Frågor om viseringar och uppehållstillstånd avseende Kambodja besvaras av kambodjanska myndigheter, till exempel Kambodjas ambassad i London och det kambodjanska utrikesministeriet i Phnom Penh: 

Kambodjas ambassad i London, se hemsidan www.cambodianembassy.org.uk 

Det går att ansöka om elektroniskt visum via Kambodjanska utrikesministeriet i Phnom Penh, se hemsidan www.evisa.gov.kh

Man kan även ansöka om visering på flygplatsen vid ankomst.

Hälso- och sjukvård

Standarden på sjukvården är i allmänhet låg, även i Phnom Penh och på de större turistorterna. För okomplicerad allmänvård finns i Phnom Penh International SOS, med både kambodjanska och internationella läkare. Royal Rattanak Hosptial erbjuder bättre vård än genomsnittet. Både Royal Rattanak och centralsjukhuset Calmette Hospital har viss förmåga att hantera akutfall. Vid allvarligare olycks- eller sjukdomsfall måste dock ofta patienten evakueras. Det är därför viktigt att du som reser till Kambodja har en heltäckande försäkring.

Dengue-feber är vanligt förekommande, och antalet fall har ökat. Viruset sprids genom myggor som trivs i miljöer där det finns stillastående vatten. Den mest dengue-rika perioden är under regnperioden. Det är tillrådligt att alltid använda och ha myggmedel till hands för att undvika myggbett. Symtomen på dengue-feber är influensaliknande, med ont i kroppen, huvudvärk och mycket hög feber. Om symtomen uppträder bör vård omedelbart sökas.

Malaria finns varken i Phnom Penh, Siem Reap eller vid badorterna längs Thailandbukten. Vid resor i landet är det därför i allmänhet inte nödvändigt att ta malariaprofylax, såvida man inte ska besöka djungelområdena i gränstrakterna. Malariaprofylax kan anskaffas lokalt.

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida samt WHO, se länkare till höger.

Aids-prevalensen är idag låg i Kambodja, medan förekomsten av Hepatit B, som är en sexuellt överförbar sjukdom, är hög i hela Sydostasien, inklusive Kambodja. Prostituerade är en särskild riskgrupp.

Det tropiskt heta klimatet är tillsammans med alkohol en farlig kombination. I synnerhet diabetiker och personer med hjärtfel bör vara försiktiga. Amöbadysenteri och andra amöbasjukdomar förekommer.

Kranvattnet är inte drickbart. Som dricksvatten rekommenderas därför buteljerat vatten.

För mer information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Kambodja, se www.1177.se – Råd om vård dygnet runt.

För mer information om symptom och förebyggande åtgärder för tropiska sjukdomar som du kan drabbas av i Kambodja se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

I Kambodja är människor i allmänhet vänliga och tillmötesgående, men man är mycket noga med regler rörande artighet och uppförande. Vredesutbrott, gräl, öppen kritik i andras närvaro och offentliga ömhetsbevis ses som tecken på dålig uppfostran och brist på kontroll. Medlemmarna av kungafamiljen behandlas med stor vördnad och artighet. Detsamma gäller buddhistmunkar och andra representanter för religionen. Respekt för äldre personer och överordnade betraktas som självklart.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Väskryckningar och stölder förekommer och inte sällan kan mobiltelefon och andra värdesaker ryckas från turister som åker tuktuk av förbipasserande motorcyklister. De flesta rån förekommer på kvällar, efter mörkrets inbrott, speciellt när folk promenerar. Lämna aldrig värdesaker synliga på bord och stolar på restauranger och barer.

Inbrott på enklare s.k. guest-house har också drabbat svenska turister. Kambodja har ökande problem med pedofili, trafficking och narkotikahandel.

Trafiksäkerhet

Vägarna mellan Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är av relativt bra standard, men hårt trafikerade. Vägnätet i övrigt håller på att upprustas men en majoritet av de mindre vägarna är fortfarande i dåligt skick. Överlastade och dåligt underhållna fordon samt bristfällig körskicklighet/lågt säkerhetsmedvetande gör att trafiksäkerheten allmänt är mycket låg och risken för trafikolyckor hög.