• Svenska

Om utlandet Jordanien

Ansökan om pass för barn under 18 år

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

 • Du bokar tid för passansökan på Migrationsverkets hemsida. En tid per person. 

 • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in på annan svensk myndighet.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste den andre vårdnadshavarens ID-handlingar visas upp på annan svensk myndighet.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation (vi behåller inte passet under handläggningstiden). Om barnets gamla pass är ogiltigt eller stulet måste annat giltigt foto ID medtas. Om annat giltigt foto ID inte finns måste en myndig släkting med giltigt foto ID intyga barnets identitet.
 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras. Polisrapporten översätts till engelska och lämnas in vid ansökningstillfället. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om barnet blev svensk medborgare före 1 juli 2001 ska intyg av det andra medborgarskapet uppvisas (uppvisande av familjeboken översatt till engelska)
  • Gällande avgift för pass vänligen läs mer på vår sida rörande Prislista.
  • Normal handläggningstid är ca 2-3 veckor.
  • När passet är klart går det bra att hämta det under ambassadens expeditionstid som är kl. 9.00 - 11.00 helgfri söndag - torsdag. Ingen tidbokning krävs.

  Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.