• Svenska

Om utlandet Jemen

Avrådan

Jemen - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar de svenskar som befinner sig där att lämna landet.

Orsaken till skärpt avrådan är bl a konflikten i de norra delarna av landet, oroligheterna i de södra delarna av landet, upprepade terroristhandlingar mot utlänningar och utländska intressen i större delen av landet, även i huvudstaden Sana'a. Vidare är risken för kidnappning, särskilt i de södra delarna, stor.

Sverige har ingen ambassad i Jemen. Det är ambassaden i Riyadh, Saudiarabien, som sköter de svenska förbindelserna. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2007. Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

    

Senast uppdaterad 28 feb 2024, 11.03

Aktuella händelser

Frånvaron av svensk diplomatisk närvaro i Jemen gör det mycket svårt för Sverige att bistå svenskar som befinner sig i landet. Sveriges ambassad i Riyadh har inga möjligheter att bistå svenskar att lämna Jemen via landgränserna till Oman eller Saudiarabien. Ambassaden utfärdar inte heller garantibrev eller motsvarande dokument som krävs vid inpassering till Jemens grannländer.

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 2007 tills vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar sedan 2011 de svenskar som befinner sig i Jemen att lämna landet.

I Jemen råder ett krigstillstånd. Situationen är oförutsägbar och omständigheterna kan förändras med kort varsel. Stridigheterna utkämpas främst mellan regeringsstyrkorna och houthierna/Ansar Allah (som kontrollerar stora delar av norra Jemen, inklusive huvudstaden Sana’a). Stridigheter pågår från och till i flera andra delar av landet. Houthiernas/Ansar Allahs attacker mot internationell sjöfart, i och kring Röda Havet, har lett till militära tillslag från internationell koalition vilket förstärker riskbilden. Kriminella element bidrar till en ökad osäkerhet. Kriget i Jemen har tidvis spillt över på saudiskt territorium (se även reseinformation för Saudiarabien). Även i Jemens södra delar är säkerhetssituationen komplicerad, såväl al-Qaeda som Daesh är aktiva i de delarna av landet.

Terrorhandlingar, inklusive mot utländska intressen, har förekommit i större delen av landet. Kidnappningar och kidnappningsförsök av västerlänningar har också förekommit. Flertalet ambassader i Sana'a stängdes i februari 2015 med anledning av den försämrade säkerhetssituationen. I dag finns ingen västerländsk ambassadnärvaro i Sana’a.

De jemenitiska myndigheterna fungerar i dagsläget mycket bristfälligt eller inte alls. Möjligheterna att resa till och från Jemen med reguljärt flyg är begränsade.

Terrorism

Terroristattacker och väpnade angrepp förekommer sedan ett flertal år på olika platser i landet, och har skördat ett stort antal liv. Terrorister har tagit på sig ansvaret för en rad attentat i Jemen, bland annat mot jemenitiska myndigheter, utländska ambassader och oljeanläggningar. Riktade mord, även på utlänningar, har också utförts.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för olika typer av naturkatastrofer är generellt låg i Jemen. Skyfall och jordskred sker med jämna mellanrum och orsakar lidande och förstörelse. 

Jemen drabbas ofta av vattenbrist med frekventa avbrott i vattentillförseln som följd.

In- och utresebestämmelser

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till landet och uppmanar de som befinner sig i Jemen att lämna landet. För frågor som rör myndigheter i Jemen, var vänlig kontakta Jemens ambassad i Haag som även ansvarar för relationerna med Sverige:

Embassy of Yemen
Scheveningseweg 68
2517 KX, The Hague
The Netherlands
Tel: +31 (0) 70 36 53 936/7
E-mail: info@yemenembassynl.org

Det försvårade säkerhetsläget i landets norra delar omöjliggör in- och utresa landvägen från Saudiarabien.

Hälso- och sjukvård

Redan före det pågående kriget rådde brist på såväl moderna sjukvårdsinrättningar som ambulanser, särskilt utanför de två stora städerna Sana’a och Aden. Kriget har medfört att det offentliga sjukvårdssystemet mer eller mindre har kollapsat. Jemen har under kriget drabbats av åtminstone ett mycket omfattande kolerautbrott.

Lokala lagar och sedvänjor

De lokala sedvänjorna speglar i mångt och mycket det faktum att Jemen är ett muslimskt land. Besökare, både kvinnor och män, förväntas täcka armar, axlar och ben. Alkohol är förbjudet. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Jemen är starkt präglat av stamsamhällets traditioner. I många delar av landet gäller den lokala stammens lagstiftning snarare än centralmaktens. Detta medför att enhetliga lagar inte existerar i Jemen på samma sätt som i andra länder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det pågår ett krig i Jemen. Det finns ett mycket stort antal vapen i omlopp i landet. Kidnappningar, inklusive av västerlänningar förekommer. Riskerna med att vistas i Jemen är därför mycket stora.

Trafiksäkerhet

Vägstandarden i Jemen är bristfällig och framkomligheten, inte minst i bergstrakterna, begränsad. Bilkörning nattetid innebär stora faror. Kriget har orsakat stora skador på infrastrukturen. Vägspärrar är vanligt förekommande.

Resa i landet

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Sana'a. Sveriges relationer med Jemen sköts genom ambassaden i Riyadh, Saudiarabien. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Sana'a. För kontaktinformation se ambassadens länk till honorärkonsulaten.

Vanliga reseförsäkringar täcker normalt inte resor till Jemen på grund av UD:s reseavrådan baserad på säkerhetssituationen.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer