• Svenska

Om utlandet Japan

EU Valet 2024

Förtidsröstning kommer ske i Tokyo och på konsulaten i Kobe samt Sapporo.

All information om valet hittar du på länken Frågor och svar nedan. Tex. öppettider för Tokyo, Kobe och Sapporo.

Läs mer på, Frågor och svar valet 2024


Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten:
Tel: + 46 10 57 57 000

Rösträtt och röstlängd - valmyndigheten

Rösta från utlandet - valmyndigheten

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60

Anmälan till röstlängden - Skatteverket

Election and the right to vote in english

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer