Meny
 • Svenska

Japan

Provisoriskt pass i Japan

Om du förlorat ditt vanliga pass eller om det är utgånget kan du ansöka om ett s.k. provisoriskt pass (nödpass) om du inte hinner invänta ett ordinarie pass som tar 2-3 veckor för tillverkning och leverans. Det provisoriska passet utfärdas normalt för en resa direkt hem till Sverige alternativt bosättningslandet och har kort giltighetstid. Observera att svenska provisoriska pass A4-format, utfärdade av svenska utlandsmydigheter, ej gäller för inresa i Japan. De gäller endast för utresa ur Japan. De i Sverige utfärdade rosa provisoriska passböckerna är fortfarande giltiga också för inresa i Japan.

Följande krävs:

 • Ifylld ansökan. Ladda ner här och ta med vid besöket.
 • Polisrapport om passet är stulet/borttappat. Du ska även fylla i en förlustanmälan. Ladda ner här.
 • Svenskt personbevis.
 • Giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
 • Avgiften betalas vid ansökningstillfället. Det går bra att betala med kort, utgivet av VISA eller MasterCard.

För minderåriga behövs även:

 • Barnet måste ha person-/samordningsnummer.
 • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare).
 • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas (blankett finns på ambassader och i Sverige hos polisen).
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
 • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn medtas (eller svenskt personbevis).
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

Grundläggande information om: Provisoriskt pass

Läs mer