Meny
 • Svenska

Om utlandet Japan

Förnyelse av pass för vuxna i Japan

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass erfordras följande:

 • Prövning av svenskt medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket. Ladda ner här.

 • Du måste besöka ambassaden personligen för att ansöka och sedan hämta färdigt pass, under våra konsulära besökstider.
  Helgfri måndag, onsdag, kl. 09.00-12.00. För tillfället krävs bokning, de görs på ambassaden.tokyo@gov.se

 • Tidigare pass ska medtas. (Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden.)
 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapporten ska tas med till ambassaden.

 • Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.

 • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas. Om det andra medborgarskapet har förvärvats före den 1 juli 2001 kan du automatiskt ha förlorat det svenska medborgarskapet. Du måste då ha med ett intyg från Migrationsverket om att du återfått det svenska medborgarskapet. (Den som mellan den 1 juni 2001 och 30 juni 2003 ansökte om att återfå det svenska medborgarskapet fick ett intyg om detta från Migrationsverket.)

 • Avgiften betalas vid ansökningstillfället, VISA eller MasterCard. 

 • Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

 • Det tar ca två veckor innan passet kommer till ambassaden. Du får ett mail när passet har kommit till oss. Får du inget mail, vänligen kontrollera din spammapp i mailen. Det har hänt att våra automatiska mail hammnar i den.

  Du kan hämta ut ditt pass under våra konsulära besökstider, helgfri måndag, onsdag kl. 09.00-12.00. Ta med gammalt pass och ID.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer