Meny
  • Svenska

Japan

Förnyelse av pass för vuxna i Japan

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass erfordras följande:

  • Prövning av svenskt medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket. Ladda ner här.
  • Du måste besöka ambassaden personligen, se öppettider.
  • Tidigare pass ska medtas. (Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden.)
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
  • Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas. Om det andra medborgarskapet har förvärvats före den 1 juli 2001 kan du automatiskt ha förlorat det svenska medborgarskapet. Du måste då ha med ett intyg från Migrationsverket om att du återfått det svenska medborgarskapet. (Den som mellan den 1 juni 2001 och 30 juni 2003 ansökte om att återfå det svenska medborgarskapet fick ett intyg om detta från Migrationsverket.)
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället. Det går bra att betala med kort, utgivet av VISA eller MasterCard. 
  • Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för vuxna

Läs mer