Meny
  • Svenska

Japan

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Japan

För minderåriga som behöver ansöka om förnyat pass på Sveriges ambassad i Tokyo gäller följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare).
  • Om endast en av föräldrarna kan följa med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas ladda ner här samt båda föräldrarnas pass/ID-kort.
  • Prövning av svenskt medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket. Ladda ner här.
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
  • Barnets tidigare pass ska medtas. (Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden.)
  • Avgiften betalas vid ansökningstillfället. Det går bra att betala med kort, utgivet av VISA eller MasterCard.
  • Minderåriga behöver endast vara med vid ansökningstillfället. Vårdnadshavare kan hämta ut barnets pass.
  • Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer