Meny
 • Svenska

Om utlandet Japan

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Japan

För minderåriga som behöver ansöka om förnyat pass på Sveriges ambassad i Tokyo gäller följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare) personligen för att ansöka om pass, under våra konsulära besökstider.

  Helgfri måndag, onsdag, kl. 09.00-12.00. För tillfället krävs bokning, de görs på ambassaden.tokyo@gov.se

 • Om endast en av föräldrarna kan följa med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas ladda ner här samt båda föräldrarnas pass/ID-kort.

 • Prövning av svenskt medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket. Ladda ner här
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.

 • Barnets tidigare pass ska medtas. (Ambassaden behåller inte passet under handläggningstiden.)

 • Avgiften betalas vid ansökningstillfället, VISA eller MasterCard.

 • Minderåriga behöver endast vara med vid ansökningstillfället.

 • Det tar ca två veckor innan passet kommer till ambassaden. Du får ett mail när passet har kommit till oss. Får du inget mail, vänligen kontrollera din spammapp i mailen. Det har hänt att våra automatiska mail hammnar i den.
  Vårdnadshavare kan hämta ut barnets pass under våra konsulära besökstider.

  Helgfri måndag, onsdag, kl. 09.00-12.00

 • Alla handlingar måste vara originalhandlingar eller bestyrkta kopior.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer