• Svenska

Om utlandet Italien

Terrorism

Italien har säkerhetsnivå två, vilket är den näst högsta nivån. Nivå 2 innebär att man snabbt kan aktivera och ingripa med specialstyrkor från både polis och militär. Italien har förstärkt kontrollen av det egna territoriet och man har stärkt gränskontrollerna.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt.

Säkerhetspolisen

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Italienska civilförsvaret Protezione civile

UD:s sida om Terrorism och hot utomlands Italienska inrikesdepartementet: Ministero dell´Interno (endast på italienska) .

Senast uppdaterad 21 maj 2024, 17.12