Meny
  • Svenska

Om utlandet Italien

Registrera svenskt medborgarskap för barn födda utomlands

För att registrera svenskt medborgarskap för barn födda utomlands ska man innan barnet fyller 18 år lämna in en anmälan om namn.

Anmälan om namn kan göras på ambassaden eller närmaste konsulat, handläggningstiden är 1-2 månader. Barnet samt en vårdnadshavare måste vara närvarande när anmälan görs på ambassaden eller konsulatet.

Följande handlingar ska bifogas vid anmälan om namn:

  • Blankett SKV 7750 ifylld och påskriven av båda föräldrarna (samt barnets samtycke om det har fyllt 12 men ej 18 år).
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Barnets födelseattest från kommunen där båda föräldrarnas namn framgår (estratto di nascita con generalità).
  • Ett italienskt registerutdrag från kommunen (certificato di residenza, cittadinanza e stato di famiglia).
  • Uppvisande av föräldrarnas vigselbevis, om föräldrarna är gifta.
  • Båda föräldrarnas pass uppvisas (eller annan giltig legitimation med foto där namnteckningen tydligt framgår).
  • Sedan 1 september 2014 kräver Skatteverket även en födelsejournal (där moderns namn framkommer) från sjukhuset där barnet föddes.

Om du även vill ansöka om svenskt pass för barnet ska du meddela ambassaden eller konsulatet att du i samband med namnanmälan även ansöker om samordningsnummer.

Information om medborgarskap för barn på Migrationsverkets hemsida.

Barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa som inte är gift med barnets morn måste lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer