Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Åtgärder vid jordskalv

Förebyggande åtgärder

För permanent boende kan följande råd ges:

Skruva fast bokhyllor. Ställ tunga och ömtåliga saker nederst i skåp och hyllor. Kontrollera att taklampor sitter fast. Lär dig hur man stänger av gas, el och vatten i bostaden, som kan utgöra en fara (eld, översvämningar mm) Bestäm en säker plats där alla familjemedlemmar träffas vid ett akut läge.

Vid en jordbävning

Det viktigaste är att skydda sig mot fallande föremål, som kan träffa en och ge skador, t.ex. tavlor, inredning, takplattor eller skorstenar. Om man befinner sig inomhus bör man stanna där och ta skydd under ett stadigt bord eller säng. Man kan också skydda sig genom att stå under en dörrpost. Använd aldrig hissar under en jordbävning! Om du befinner dig utomhus bör du stanna där. Håll dig borta från byggnader och kraftledningar, sök dig istället till öppna platser. Tänk på att skorstenar med stor sannolikhet faller ihop. Om du befinner dig i en bil, parkera den med avstånd från broar, byggnader eller överfarter.

Efter en jordbävning

Var beredd på efterskalv. Tänk på att hjälpa skadade personer. Lugna familjemedlemmar och speciellt barn. Lyssna på radio eller TV och följ instruktionerna från sändningarna. Använd endast telefonen i nödfall för att inte blockera linjen för de som verkligen behöver den. Hör sedan av dig till ambassaden eller konsulat och meddela att du och familjen är oskadda. Tänk på att inte gå in i skadade byggnader. Kontrollera skorstenar och eventuella gasledningar innan användning, för att undvika brand. Öppna luckor och skåp med försiktighet.