Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Terrorism och turism

Mot bakgrund av inträffade händelser i Norden gör den isländska polisen bedömning att risken för attentat i landet är medelstor. Man uppfattar inga specifika risker för närvarande ambassader, ej heller för isländska myndigheter eller landet som sådant.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism 

Terrorism och turism

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer