Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Pass och ID-kort

I princip gäller passfrihet mellan de nordiska länderna. Oavsett detta kräver vissa transportbolag (flyg och båt) pass för ombordstigning, dvs ID-kort är inte tillräckligt. 
Vid resa inom Schengenområdet gäller också att du måste kunna styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt ID-kort. Kontrollera giltigheten i god tid före resan!

Kontrollera pass och visum

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer