Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Värnplikt

Den 2 mars 2017 bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten gäller från och med den 1 juli 2017.

Regeringens beslut innebär att Sverige nu har ett system som kombinerar frivillighet med plikt. Du kan bli uttagen med plikt när du är 18 år eller söka frivilligt till Försvarsmakten om du är 19 år eller äldre. Plikten är könsneutral.

Om man bedömer att du har rätt förutsättningar kommer du att bli kallad till mönstring. Får du en kallelse till mönstring måste du komma. Om du sedan vid mönstringen på plats uppfyller kraven kan du bli inskriven till en befattning och få göra en grundutbildning med värnplikt. Blir du inskriven till grundutbildning med värnplikt måste du genomföra utbildningen.

Dubbelt medborgarskap

Om du är medborgare i ett annat land förutom Sverige, måste du kontakta det landets myndigheter eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller där.

Läs mer här:

Rekryteringsmyndigheten

Försvarsmakten