Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Pensionsfrågor och levnadsintyg

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden då du tjänar in till din pension och tiden som pensionär. Glöm inte att anmäla adressändringar till myndigheten!

Levnadsintyg

För utlandsboende är följande myndigheter godkända intygsgivare när det gäller levnadsintyg:

  • svensk ambassad
  • utländsk socialförsäkringsinstitution
  • notarius publicus
  • utländsk registerförande befolkningsmyndighet
  • utländsk polismyndighet

Det är gratis att få ett levnadsintyg utfärdat vid ambassaden.

Om du inte har möjlighet att ta dig till ambassaden på grund av exempelvis sjukdom, så kan hembesök ordnas inom huvudstadsområdet. Avgiften för sådana hembesök är ISK 1 500.

Glöm inte att anmäla ändrad adress till Pensionsmyndigheten! Klicka här för kontakt i utlandsärenden

Allmänt om pensionsfrågor

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden då du tjänar in till din pension och tiden som pensionär. Privat tjänstepension förvaltas däremot av försäkringsbolag och du måste ansöka hos det enskilda bolaget om utbetalning. Se Privat tjänstepension (35,93 KB)

Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida