• Svenska

Om utlandet Island

Svenska webbsidor

På denna sida finner du ett urval länkar till hemsidor i Sverige, bl.a om stipendier.

Den officiella Sverigeportalen www.sweden.se
Sveriges regering www.regeringen.se
Utrikesdepartementet www.ud.se
Business Sweden www.business-sweden.se
Svenska institutet www.si.se Statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige
Tullverket www.tullverket.se
 

Skatteverket www.skatteverket.se

STIPENDIER OCH STÖDORDNINGAR https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod

http://ortendahlsfond.se/

http://www.claralachmann.org

http://www.letterstedtska.org/anslag

https://www.nordensamtal.se/
 
Svensk-isländska samarbetsfonden Ger bidrag för att främja svensk-isländska samarbeten.
 
Samfundet Sverige-Island https://www.facebook.com/SamfundetSverigeIsland/
 

Vera och Greta Oldbergs stiftelse, för att främja vetenskaplig forskning
och stärka nordiskt samarbete.